tirsdag 24 mai 2022

Nye terrorangrep ryster Tyrkia, mens president Erdoğan gjør alt i hans makt for å forfølge dem som kritiserer regimet og hans ettpartistyre, sier det tyrkiske arbeiderpartiet EMEP i denne uttalelsen.

Eksplosjoner fortsetter over hele landet og presidenten insisterer på å true alle som står i hans vei

Nye bombeangrep i Tyrkia.

10 mennesker omkom og 15 personer ble skadet i gårsdagens selvmordsangrep fra IS (Daesh) på Sultanahmet-plassen i Istanbul. Nye massakrer kunne ha vært forhindret hvis det var blitt satt søkelys på massakrene i Reyhanli, Diyarbakir, Suruç og Ankara og hvis det var blitt tatt tiltak mot den politiske og logistikkmessige støtten til IS.

Samtidig som den unnlater å gjøre dette, har regjeringa satt mistenkte i varetekt i påsyn media, bare for å løslate dem i det stille etterpå. Den fører offentligheten bak lyset og later som om den bekjemper terrororganisasjonen med fingerte varetektsfengslinger. Den har sørget for å hindre mediedekning av bombeangrepene og legger lokk på alle bevis som kan kaste lys over sannheten. Regjeringa fortsetter også sin konfronterende, ekspansjonistiske og sekteriske utenrikspolitikk.

Regjeringa, som ledes av en statsminister som ikke anser det å legge hånd på navngitte selvmordsbombere som en «rettsstat» verdig, har satt i gang forfølgelse av en lærer, Ayşe, som på riksdekkende TV gjorde sin stemme hørt ved å si at «drepinga må opphøre, vi må erkjenne hva som skjer, det må bli fred». 1128 akademikere som krever fred og ber om at det kurdiske folkets krav om en løsning på konflikten og en varig fred må bli anerkjent, har umiddelbart blitt utpekt som målskiver av representanter for regjeringa på alle nivåer, ledet av president Erdoğan. Rådet for høyere utdanning (YÖK) har allerede satt i gang etterforskning.

Presidenten og regjeringa vil at alle deler av samfunnet skal ta side med de reaksjonære kreftene og avstå fra enhver kritikk. Regjeringa bør være den siste til å klage over situasjonen. Regjeringa, og spesielt presidenten, har bygd opp ett ettpartistyre som gjennom sin stil og sin politikk fører til polarisering, en polarisering som vil slå ut i konflikt.

Dette er ikke første gang at den tyrkiske befolkningen står overfor angrep fra de herskende i form av brudd på rettigheter, undertrykkelse, vold og trusler. Regimet står overfor en befolkning som har gjennomlevd kupp og massakrer, som er overgitt til arbeidsledighet og fattigdom og unntakslover av typen 1402, og som har overlevd fengsler og tortur.

Vi minner makthaverne om at kursen de har valgt, er feilaktig. Vi støtter kravene om å stå opp mot drapene og for fred, personifisert i læreren Ayşe; i appellen til regjeringa fra akademikerne; og i de sannferdige skildringene fra de fengsla journalistene.

Videre vil vi ikke vike unna kampen for å bygge et demokratisk land i møte med undertrykkinga, volden og den reaksjonære politikken fra de som regjerer. Vi oppfordrer alle arbeidende og demokratiske krefter til å rive ned ned denne muren av terror som blir bygd, og til å kjempe for demokrati, for rettigheter, friheter og fred både hjemme og ute.

Selma Gurkan, leder av EMEP.