tirsdag, 12 11 2019

ruValgene til statsdumaen og en rekke regionale lovgivende organer den 4. desember 2011 er enda et skammelig kapittel i historien til det kapitalistiske Russland, sier Unionens kommunistiske parti (bolsjevikene) i en uttalelse om dumavalget i Russland.

De offisielle resultater er velkjente. Med en valgdeltakelse på litt mer enn 50 prosent er statsdumaen fylt med fire partier som tjener som demokratisk skjermbrett for et mafialiknende diktatur: Det herskende Forent Russland sammen med Det liberaldemokratiske partiet og Rettferdig Russland, supplert med Den russiske føderasjonens kommunistiske parti (KPRF), som er fullt integrert i det politiske systemet til Putin.

Regimet har igjen med sitt diktatur hindret folket i fritt å uttrykke sin vilje. Apparatet har bestukket velgerne og tydd til vold og bandittmetoder som bortføring av agitatorer for rivaliserende partier og andre skitne metoder som er karakteristiske for den russiske kapitalismen. På valgdagen var det et rekordhøyt antall av falske stemmesedler for Forent Russland, sier sentralkomiteen i Unionens kommunistiske parti (bolsjevikene)VKP (b) i sin uttalelse om dumavalget. I motsetning til KPRF blir dette partiet, sammen med andre marxist-leninistiske krefter, aktivt forfulgt og undertrykt i dagens Russland.

Den sosiale basisen til dagens regime er de fremste maktstrukturene, herunder generalene og deler av oligarkiet. Kort tid før valget tredoblet regimet lønna til byråkrater og toppene i den ortodokse kirken. Det er også delt ut støttemidler til ungdomsorganisering betalt over statsbudsjettet. Men russere flest blir fattigere, og levealderen synker stadig.

Regimet nyttiggjør seg visse faktorer som gjør det mulig å snakke om «folkelig støtte». Det dreier seg for eksempel om statlige overføringer og tilskudd til regioner som har slike overføringer som sitt eksistensgrunnlag, for eksempel avsidesliggende områder og landsbyer i Russland, eller områder med konstant nasjonal spenning og uro som Tsjetsjenia eller Dagestan.

Valget er også skammelig på grunn av rolla til «kommunistpartiet» og dets leder Sjuganov. KPRF har økt sin representasjon i dumaen, og Sjuganov snakker om den «nye situasjonen» og om muligheten for å danne en koalisjon med Sjirinovskij – den samme Sjirinovskij som gjentatte ganger har krevd et fullstendig forbud av kommunismen i Russland. Partiet til Sjuganov sår illusjoner om det russiske «demokratiet» og er medskyldig i forbrytelsene mot det russiske folket. KPRF er en ventil for den folkelige misnøyen med kapitalismen, partiet omformer denne misnøyen til forestillinger om at valg kan føre til endringer. Partiet har inngått overenskomster med Putin-regimet og deltar i operettespillet om å «forme framtida» og vise «nasjonalt ansvar» sammen med regimet.

KPRF har nektet å støtte de revolusjonære kreftene i Russland og arbeiderbevegelsen. Til tross for framgangen ved valget (19 prosent) er entusiasmen i arbeiderklassen for Sjuganov som «opposisjonsleder» synkende.

– Valget og valgfusket viser at uten aktivitet og en høyning av bevisstheten, uten avsløring av den parlamentariske fordumminga og valgillusjoner, uten at både de styrende partiene og deres medspillere blir avkledd, er ei utvikling av den revolusjonære kampen og av politisk kamp overhodet, umulig, sier VKP (b).

{artikkel USA og Russland setter fattigdomsrekord}{div width:200|float:right} {introtext:85} {readmore:Les denne artikkelen}{/div}{/artikkel}