torsdag 21 januar 2021

Valgresultatet «gir et misvisende bilde og reflekterer ikke partiets rolle og innflytelse gjennom sin deltakelse i den tunisiske revolusjonen». Hamma Hammami, generalsekretær i PCOT på pressekonferanse i Tunis den 29. oktober.

Uttalelse om valget til grunnlovgivende forsamling

pcotDen øverste uavhengige valgkommisjonen (ISIE) offentliggjorde om kvelden den 27. oktober 2011 de foreløpige resultatene fra valget på grunnlovgivende forsamling. Al-Nahda-bevegelsen kom fremst, fulgt av henholdsvis Kongressen for Republikken (CPR), Demokratisk forum for arbeid og rettigheter (FDTL) og Folkets krav om frihet, rettferd og utvikling ... Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT) vant bare tre plasser: i Sfax, Kairouan og Siliana.

«Valgresultatet for PCOT er smått. Det avspeiler ikke partiets faktiske innflytelse.»

PCOT har merket seg at disse valgene – de første siden revolusjonen – var pluralistiske og åpne for alle partier og alle ideologiske og politiske strømninger. Partiet vil imidlertid sette fingeren på uregelmessighetene som har skjemmet disse valgene – og for sannhetens skyld uten tåketalen som har blitt nedarvet fra Ben Ali-perioden, som skjuler sannheten for folket.

 1. Ifølge de offisielle tallene fra ISIE kom ikke oppslutningen over 48,9 prosent, noe som betyr at et flertall av velgerne (3 867 197 av 7 569 824 velgere) ikke deltok i valget. Det bør stilles spørsmål om årsakene til denne lave deltakelsen, sett i lys av de generelle politiske og sosiale omstendighetene valget fant sted i.
 2. Penger spilte en skitten og farlig rolle i disse valgene gjennom «Den politiske reklamen» og gjennom storstilt korrupsjon i form av «gaver» til velgere og utdeling av «sosiale tjenester og veldedighet», noe som fortsatte helt frem til valgdagen, og som ISIE lot til å stå maktesløse overfor.
 3. Mediene, som fortsatt er kontrollert av det tidligere regimets agenter, inkludert offentlige medier, favoriserte noen politiske krefter fremfor andre. De hjalp ikke folket med å forstå hvor viktig valget til grunnlovgivende forsamling var, og konsentrerte seg i stedet om marginale temaer og skapte forvirring rundt spørsmål knyttet til tro.
 4. Religion ble grovt utnyttet i moskeer og i det offentlige rom i løpet av valget. For eksempel ble de fleste fredagsbønnene på fredag 21. oktober, to dager før valget, brukt til implisitt å be folk om å stemme på bestemte partier i stedet for andre partier, og det ble hevdet at de representerer religionen og at deres tilhengere ber, noe som minner oss om at Ben Ali brukte de samme metodene.
 5. Bruken av religion gikk hånd i hånd med nedrige svertekampanjer mot de revolusjonære og demokratiske kreftene som vårt parti. Disse kampanjene var satt i scene av reaksjonære krefter og anti-revolusjonære og tok sikte på å få folks oppmerksomhet bort fra de virkelige politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle spørsmålene, men ødela deres enhet ut fra religiøse kriterier.
 6. Flere uregelmessigheter fant sted på valgdagen, inkludert uregelmessigheter som ble begått av valgfunksjonærene. Biler og private busser ble brukt til å hente velgere, spesielt de som ikke hadde registrert seg frivillig; valgkampen fortsatte frem til valgdagen, spesielt foran valglokalene for å oppfordre folk til å stemme på bestemte lister; mat og drikke ble delt ut inne i valglokalene osv.
  Slike krenkelser av prinsippene for demokratiske valg, som ble rapportert av tilsynsmyndigheter, uavhengige rapporter og observatører, skadet valgets gjennomsiktighet. De fikk betydning for valgresultatene. ISIEs forsøk på å minimere deres betydning avslører deres manglende evne til å ta fatt i dem.
 7. De gjentatte forsinkelsene av offentliggjøringen av valgresultatene setter også spørsmålstegn ved valgets gjennomsiktighet. De kommende dagene vil kanskje avsløre grunnene til de gjentatte utsettelsene.
 8. Tunisias kommunistiske arbeiderparti, som deltok i dette valget, var det første politiske partiet som oppfordret til valg til en grunnlovgivende forsamling for å få slutt på tyranniet. Partiet førte en ren kampanje, økonomisk, moralsk og politisk. Det fokuserte på programmer og forslag og støttet seg på medlemmenes og aktivistenes vilje. Partiet opplevde en stor svertekampanje og ble utsatt for en påfallende boikott i mediene.
  Valgresultatet for PCOT er smått. Det avspeiler ikke partiets faktiske innflytelse på den tunisiske arenaen, dets røtter, dets militante historie og dets fortroppsrolle i den tunisiske revolusjonen mot diktatur. Mens disse resultatene er påvirket av det generelle klimaet beskrevet ovenfor, vil partiets organer nå vurdere og analysere vårt ansvar.
 9. Utover disse resultatene vil Tunisias kommunistiske arbeiderparti fortsatt kjempe urokkelig sammen med arbeiderne og underklassen for å oppnå revolusjonens mål og gjennomføre en virkelig demokratisk, patriotisk og folkelig forandring.

Under valgkampen var PCOT i stand til å vinne mange støttespillere, som ble overbevist om partiets program, holdninger, troverdighet og prinsipper. De vil være et solid grunnlag for en ny begynnelse for å konfrontere fremtidens utfordringer.

Tunisias kommunistiske arbeiderparti hilser alle de som støttet partiet og stemte på det. Partiet garanterer dem at deres representanter i den grunnlovgivende forsamlingen vil arbeide hardt for det oppdraget de er blitt valgt til.

Tunisias kommunistiske arbeiderparti
Tunis, 29. oktober 2011