lørdag 15 august 2020

Støttemarkering utenfor byretten. Når urett blir til rett, blir motstand en plikt!
Støttemarkering utenfor byretten. Når urett blir til rett, blir motstand en plikt!

Danmark håndhever EUs terrorlover mot solidaritetsaktivister og tidligere konsentrasjonsleirfanger

Den 72-årige formannen i foreningen for konsentrasjonsleirfangene i Horserød-Stutthof­, Anton Nielsen, er dømt til seks måneders fengsel for «terrornettverkstøtte» til den palestinske frigjøringsorganisasjonen PFLP.

Fire av månedene er gjort betinget. Den godt voksne formannen må sitte to måneder i fengsel. Aktors påstand var åtte måneders fengsel til Anton Nielsen, fordi han som president i Horserød-Stutthof konsentrasjonsleirforeningen sto bak innsamling av 17.700 kroner til PFLP, som står på EUs terrorliste.

Dermed brøt han terrorloven, mente justisministeren og reiste tiltale.

Jeg burde vært frikjent

Sjøl mener Anton Nielsen at innsamlinga var støtte til PFLP sitt humanitære arbeid, og at det er «riv ruskende galt» å beskrive pengegaven som en støtte til terrorisme. Han krevde derfor frifinnelse i tingretten i København. Men sånn gikk det ikke.

– Det liker jeg sjølsagt dårlig, det er klart. Men hvis vi ser det i forhold til anklagernes første påstand, er det en delvis seier for de synspunktene vi har presentert på vegne av foreningen. Var det opp til meg, skulle vi ha vært frikjent, sier Anton Nielsen.

«There is something rotten in the state of Denmark.» Marcellus til Horatio i Shakespeares «Hamlet», første akt.

Også talsmann Viggo Toften-Jørgensen fra sammenslutningen Den Faglige Klub i København var tiltalt for å ha samlet inn 10 000 kroner til den colombianske frigjøringsbevegelsen FARC. Han ble som Anton Nielsen dømt til seks måneders fengsel, men i motsetning til sin medtiltalte fikk Toften-Jørgensen betinget straff.

Lov og rettferdighet

I forbindelse med domsavsigelsen lot dommer Ulrik Finn Jørgensen det skinne gjennom at domsavsigelsen ikke var den enkleste. – Noen ganger er det en forskjell mellom lov og rettferdighet. Og her legger vi vekt på retten, sa han i forbindelse med dommen.

En av de tre dommerne stemte mot å gjøre straffen til Anton Nielsen ubetinget.

I tillegg til fengselsstraff er Stutthof-foreningen idømt å betale 20 dagsbøter på 500 kroner. Også var her 2-1 flertall, siden den siste dommeren mente at det var tilstrekkelig med en symbolsk dagsbot i form av en tikroning.

Tidligere er aktivister fra Fighters + Lovers og Patrick Mac Manus fra Foreningen Oprør idømt betingede straffer for å sende penger til organisasjoner som står oppført på terrorlisten til EU.

Dommen mot 72-årige Anton Nielsen understreker nok en gang at terrorloven må revideres.

Frihetskjemper eller terrorist?

Horserød-Stutthof konsentrasjonsleir-foreningen er grunnlagt til ære for 150 danske kommunister som led 18 måneder i konsentrasjonsleir under Den annen verdenskrig, understreker galskapen i dommen.

– Det er absurd at en representant for de danske frihetskjemperne, som i sin tid også ble omtalt som terrorister, nå må i fengsel på grunn av den danske terrorlovgivningen, sier Enhedslistens juridiske talsperson Line Barfod. Enhedslisten sier at de vil ta opp den danske terrorlovgivningen på ny i Folketinget.

Når urett blir til rett, blir motstand en plikt!

Oversatt og lett bearbeidet av Revolusjon. Se lenger ned på sida for lenker til beslekta artikler.