torsdag 25 februar 2021

Levent Tuzel.Blokken (alliansen) for arbeid, demokrati og frihet gjorde stor framgang under valget i Tyrkia den 12 juni. Den tidligere lederen av EMEP, Levent Tuzel (bildet), fikk hele 143 tusen stemmer i Istanbul.

Partiet til statsminister Recep Erdoğan, AKP (Partiet for utvikling og rettferdighet), fikk nesten femti prosent av stemmene og 326 plasser i parlamentet. Men det politiske bildet varsler mange og store problemer. Dagene som kommer blir ikke lette for regjeringspartiet AKP og andre systempartier.

Hovedgrunnen til det økte stemmetallet for AKP var ikke folkelig støtte til dette partiets politikk, men oppløsningstendenser i høyrepartiene som mistet stemmer til AKP. AKP ble senter for høyre-høyre. Omvendt mista AKP mange stemmer i den kurdiske regionen [som har vært en viktig del av partiets maktbase – o.a.].

CHP (sosialdemokratiet) klarte ikke å framstå som et alternativ. CHP fikk 26 prosent av stemmene, men ble straks herjet av interne stridigheter.

En trenger ikke være spåmann for å fastslå at AKP går tøffe tider i møte.
Dette fordi Tyrkia er et land med mange problemer når det gjelder økonomien, utenrikspolitikken, det kurdiske spørsmålet, diskrimineringa av minoriteter, kvinnespørsmålet, miljøproblemer, utdannings- og helsesystemet, arbeidsledighet og så videre. Budsjettunderskuddet, innenlandsk og utenlandsk gjeld, økte skatter, priser og inflasjon viser at AKP-regjeringa kommer til å stjele ei skive av folkets brød hver eneste dag.

Regjeringa, som prøvde å spille demokratispillet ved å lappe på Grunnloven fra kuppmakerne i 1980 med en folkeavstemning, vil ikke klare å bremse den voksende kurdiske bevegelsen og arbeidernes kamp med vage løfter.

emeplogoArbeiderpartiet EMEP sin tilnærming var å vinne demokratiske framganger for arbeidsfolk, for kurdere, tyrkere og alle folkeslag i Tyrkia. Fra første stund har vi insistert på å forene alle krefter i kampen for arbeid, fred, demokrati og frihet ved å skape et alternativ mot AKP og andre systempartier.

Som et resultat av dette arbeidet deltok vi i valget med uavhengige kandidater under banneret til blokken for Arbeid, demokrati og frihet. Det fremste partiet til den kurdiske bevegelsen i Tyrkia (Det kurdiske freds- og demokratipartiet – BDP) og vi (EMEP – Arbeiderpartiet) var de viktigste kreftene i denne blokken som besto av ytterligere 16 partier og organisasjoner.

Tidligere formann i EMEP, Abdullah Levent Tuzel, stilte opp som uavhengig kandidat for blokken i Istanbul, Tyrkias største by. Det var nesten 60 uavhengige kandidater særlig i den kurdiske regionen i Tyrkia og i enkelte byer i vest-Tyrkia som Istanbul, Izmir, Ankara (hovedstaden), Mersin og Adana, osv.

I mer enn 40 byer stilte vi liste som Arbeiderpartiet (EMEP). I disse byene støttet de andre medlemmer av blokken opp om EMEP.

Selma Gurkan er ny leder av EMEP etter at Tuzel måtte frasi seg vervet for å stille som uavhengig kandidat i Istanbul.
Selma Gurkan er ny leder av EMEP. Levent Tuzel måtte frasi seg vervet for å kunne stille som uavhengig kandidat i Istanbul.

Til tross for alle anti-demokratiske valglover, ei sperregrense på ti prosent, arrestasjoner, skyteepisoder (2 kurdiske barn og en pensjonert lærer ble drept av politiet under valgkampen) er valgets store vinner blokken for Arbeid, demokrati og frihet. Vår tidligere leder Abdullah Levent Tuzel ble valgt som parlamentsmedlem fra Istanbul med 143 tusen stemmer. Med 36 innvalgte representanter har blokken vist at den er en betydelig folkebevegelse. Med sine 11 kvinner skiller blokken seg også klart fra andre partier. Med kandidater fra alle nasjonaliteter (tyrkere, kurdere, assyrere) og alle trosretninger ble denne blokken en reell opposisjonell kraft i kampen for en demokratisk konstitusjon og et demokratisk Tyrkia.

Alle arbeidende, demokratiske og progressive krefter i Tyrkia bør analysere resultatene av denne valgkampen nøye og samle sine krefter i denne blokken.

Selma Gurkan
President

BAKGRUNN

Det tyrkiske valgsystemet med ei sperregrense på 10 prosent har effektivt stengt ute progressive partier. Valgloven og landets grunnlov er en arv fra de militæres fascistkupp i 1980. EMEP er et av partiene som på denne måten er holdt utenfor, ved siden av de kurdiske og noen religiøse partier. Venstreorienterte partier og aviser har tradisjonelt blitt forfulgt av rettsvesenet. De blir forbudt og gjenoppstår siden under nye navn.

Arbeiderpartiet EMEP har sitt utspring i det illegale Tyrkias revolusjonære kommunistiske parti (TDKP).