mandag 8 august 2022

Rådet til forsvar av revolusjonen i Tunisia har vunnet nok en seier etter at interimregjeringas sjølutnevnte statsminister Mohamed Ghannouchi og to gjenværende ministre som har stått i ledtog med den flykta presidenten Ben Ali, har gått av.

Det skjedde etter at revolusjonsfronten har beleiret regjeringskontorene i Tunis i mer enn ei uke med krav om at alle ministre knytta til det gamle regimet måtte vekk, og at de ulike reform- og undersøkelseskommisjonene som er opprettet av overgangsregjeringa skal erstattes med folkets egne komiteer.

Rådet til forsvar av revolusjonen (CNSR) består av partier og organisajsoner som allerede er samlet i 14. januar-fronten, men også andre partier som det islamistiske Ennadha og Kongresspartiet for republikken. Spesielt viktig er at den sentrale fagbevegelsen UGTT har sluttet seg til. Foreninger av advokater, journalister, forfattere deltar også. Totalt 28 organisasjoner er nå med.

Samir Hammouda, en talsmann for Tunisias kommunistiske arbeiderparti i Frankrike, fastslår at ei motmakt nå er etablert: – Folk blir organisert i lokale komiteer, og revolusjonen blir stadig mer strukturert og organisert.