mandag 16 mai 2022

DANMARK: Det har over flere uker pågått en hard kamp om ungdomshus i København, ikke ulikt kampene på 80- og 90-tallet for ungdomshuset Blitz i Oslo.

ungdomshuset_lilleEtter lengre tids opptrapping av kampen om ungdomshuset på Jagtvej 69, hvor politivold, borgerlig pressedekning og politisk hykleri har vært faste elementer, tar ungdommen nå revansj med et nytt initiativ.

I dag kl. 13 startet en demonstrasjon for flere ungdomshus på Palæstinas plads i København. Demoen gikk til Nørrebro Stasjon og forløp festlig med rikelige kulturelle og kreative innslag. Kort tid etter ble det klart at København allerede har fått et nytt ungdomshus, et nytt senter for kreativitet og aktivitet for de unge som ønsker mer enn det kapitalistiske samfunnet kan «tilby» dem. Som alltid var klassepolitiet på plass og klar til å forsvare den hellige private eiendomsretten og parat til å slå ned på de progressive unge Bz'eres kamp for at uttrykke seg. Køllene ble hentet fram og tåregassgranater ble skutt mot mengden som hadde stilt seg opp på Dortheavej utenfor det nye ungdomshuset.

En demonstrant sier blant annet: «Uten varsel skjøt de tåregass ut mot oss og vi var nødt til, for ei stund, å flykte for det svei i øynene og vi kunne ikke trekke pusten. Politiet fortsetter sin aggressive fremferd og forsøker å skremme oss fra å protestere og uttrykke oss, men vi kjemper videre». Kort etter var de unge da også tilbake foran «Villa Villekulla» som folkene i huset kalte det nye ungdomshuset. Noen timer seinere forduftet politiet endelig og det var mulig for de unge å feste og hygge seg.

 

DKU støtter opp om kampen for flere ungdomshus og ungdommens kamp for fristeder! Det er viktig at det fins et motstykke til den borgerlige propagandaen og den kunstige «ungdomskulturen» som blir forsøkt tredd ned over hodet på de unge. Det er viktig at det blir stilt konkrete alternativer opp mot en kultur som til sjuende og sist bare skal få de unge til å bli passive forbrukere og billig arbeidskraft i det kapitalistiske samfunnet.

Fra Netavisen 14. januar 2007

Siste: Den 16. januar gikk politiet til ny aksjon og ryddet ungdomshuset med 94 ungdommer. Initiativet for flere ungdomshus svarer: Kampen fortsetter!