onsdag 22 september 2021

Kondolansehilsen til AUF

Til Arbeidernes Ungdomsfylking
Sentralstyret og lokallagene

ML-gruppa Revolusjon uttrykker vår dype medfølelse med AUF etter den fascistiske terrordåden som har rammet så mange uskyldige ungdommer, de fleste medlemmer eller sympatisører av AUF. Vi sørger sammen med dere og familiene til de drepte, og overbringer våre kondolanser.

Denne fascistiske terrorhandlinga er rettet mot oss alle. Den er rettet mot våre demokratiske rettigheter til å diskutere og organisere oss, og den er i særdeleshet rettet mot politisk aktiv, antirasistisk og progressiv ungdom.

Dette er rettigheter som ingen terrorister, ingen fascister og rasister, skal få ta i fra oss. Vi er glade for at AUF gjør det klart at gjerningsmannens forsett om å tvinge AUF eller andre – med massemorderens ord:  "kulturmarxister" – til taushet, aldri vil lykkes.

Selv om udåden framstår som en sinnssyk handling, er ikke morderen en fullstendig isolert galning. Etter hvert som bevisene kommer for en dag, blir det stadig klarere at han har vært del av et islamofobisk ultrareaksjonært miljø, et "nasjonalt" og "nasjonalistisk" nettverk som vanskelig kan defineres som annet enn rasistisk og fascistisk. Det er et miljø som også har bånd til åpne nazister. Disse nettverkene driver aktiv spredning av sine raseteorier rettet mot "multikulturalisme", marxisme og humanisme. Dette er, som vi igjen har sett, ideologier og meninger som ikke bare er løst snakk – før eller siden resulterer de i fryktelige handlinger. Som på Utøya. Det er terrorkriminalitet kamuflert som ideologi.

AUF er fra før av Norges mest innflytelsesrike ungdomsorganisasjon. Nå har Ungdomsfylkingen høyst ufrivillig havnet i en stilling der organisasjonens holdning er enda viktigere enn før. Når det verste sjokket er overvunnet, håper vi at AUF aktivt vil støtte kravet om å forby alle nazistiske og fascistiske organisasjoner og grupper, slik Norge gjennom FN-konvensjonen mot rasediskriminering er forpliktet til.

Solidarisk hilsen

Jan R. Steinholt (sign)

For arbeidsutvalget
ML-gruppa Revolusjon

25. juli 2011