mandag 8 august 2022

PFLP aksepterer ikke noen «to-statsløsning» som det endelige målet for det palestinske folket eller den palestinske saken, men ser frigjøring av hele Palestina som det strategiske målet, sa kamerat Marwan Fahoum, «Abu Sami», medlem av politbyrået til Folkefronten for Palestinas frigjøring den 2. mars 2009.

PFLP-lederen Ahmad Sa'adat sitter i israelsk fangenskap.Når PFLP godtar opprettelsen av en palestinsk stat på områdene okkupert i 1967, med Jerusalem som hovedstad og med rett for alle flyktninger til å vende tilbake til hjemmene de ble fordrevet fra, er dette del av den eneste akseptable løsningen for å avansere mot det strategiske målet, frigjøring av hele Palestina, sa kamerat Fahoum.

Kamerat Fahoum slo fast at dette ikke betyr at PFLP på noen måte aksepterer «to-statsløsningen» som et endelig mål for det palestinske folket eller den palestinske saken, og det betyr ikke at PFLP på noen måte aksepterer forpliktelsene som følger av Oslo og etterfølgende «avtaler», herunder veikartet, Annapolisavtalen, eller noen andre denslags produkter av den såkalte «fredsprosessen».

Denne uttalelsen kom som reaksjon på utsagnet fra selvstyremyndighetenes president Mahmoud Abbas, Abu Mazen, som sa at alle medlemsorganisasjoner i PLO, både de nåværende og de framtidige, i tillegg til alle fraksjoner som deltar i en nasjonal forsoningsregjering, må forplikte seg til «to-statsløsningen» og godta Osloavtalen og andre «avtaler» i «fredsprosessen». Kamerat Fahoum forklarte at det ikke måtte råde forvirring omkring PFLP sin deltakelse i PLO. Han understreket at PLO er det overordna rammeverket for alle deler av det palestinske folket, men at dette ikke utelukker at medlemsorganisasjoner og fraksjoner har sitt eget syn på den arabisk-sionistiske konfliktens natur og på hva som er nødvendig for å avslutte konflikten.

Kamerat Fahoum forklarte at PFLP ikke ser den arabisk-sionistiske konflikten som noe som kan bli fullført eller løst med etableringen av den palestinske staten, men bare med etableringen av et verdslig demokrati på hele territoriet til det historiske Palestina, med like rettigheter for alle innbyggere.

Oversatt av Revolusjon fra den engelske originalteksten