mandag 8 august 2022

Child killers :: Illustrasjon av palestinske Baha Al-Bukhari– Den nye palestinske regjeringa dannet av Abbas er illegitim, antidemokratisk, ulovlig og kan ikke respekteres verken av palestinerne eller av verdens frihetselskende folk, sier Arbeidets Parti i Iran.

Vi fordømmer det «demokratiske» imperialistisk-sionistiske statskuppet

Mahmoud Abbas, leder av den palestinske sjølstyremyndigheten, oppløste den lovlige regjeringa til Ismail Haniyeh den 15. juni 2007. Abbas utpekte Salam Fayyad til å utnevne ei ny regjering renset for medlemmer av Hamas.

USAs president George Bush lykkønsket omgående Abbas og erklærte at USA ville gjenoppta forbindelsene med den nye palestinske regjeringa, og at embargoen mot Palestina ville opphøre. George Bush sendte en beskjed til Israels statsminister Ehud Olmert og bad ham gjenoppta forbindelsene med Abbas og samarbeide med den nyoppretta «demokratiske» regjeringa under ledelse av Fayyad. Det imperialistiske EU erklærte straks at de også ville gjenopprette forbindelsene med den nye Abbas-regjeringa, og at de også ville oppheve sanksjonene mot Palestina. Alle vestlige imperialistiske nyhetsmedier hilste på skamløst vis Abbas' illegale og anti-demokratiske statskupp  imot den nasjonale samlingsregjeringa til statsminister Haniyeh, og oppmuntret Fatah-fraksjonen til å undertrykke og avvæpne Hamas-bevegelsen fullstendig.

Det er klart at oppløsninga av den palestinske nasjonale samlingsregjeringa og danninga av ei kriseregjering ledet av Salam Fayyad, er et biprodukt av skitne og skjendige imperialistiske sammensvergelser utført av USA og Israel i den hensikt å isolere og avvæpne Hamas.

De blodige kampene mellem Hamas og Fatah i den seinere tid og den allsidige støtten til Abbas – som i flere år har vært et redskap i hendene på USA og Israel, og som har forrådt den palestinske saken – er resultatet av den kriminelle politikken som er satt ut i livet av de amerikanske imperialistene, de israelske sionistene og det imperialistiske EU. Til tross for alle ulikheter i hvordan de ser på det palestinske spørsmålet, står imperialistmaktene samlet om å knuse bevegelsen for den palestinske nasjonens uavhengighet. Alle imperialistmakter snakker om fred mellom Palestina og Israel, men de holder munnen fullstendig lukket når det gjelder de vedvarende israelske militære angrepene på Palestina og nedslaktinga av landets menn, kvinner og barn. I diplomatspråk rettferdiggjør imperialistene okkupasjonen og myrderiene. Alle snakker de om «frie og demokratiske» valg. Men de har ikke den ringeste respekt for den palestinske nasjonens beslutninger, avstemninger og ønsker. Disse imperialistiske gribbene forlangte palestinske valg under overoppsyn fra de «kompetente» internasjonale representantene, men da resultatet av valget ikke passet dem, boikottet de skamløst Palestinas valgte regjering, økonomisk og politisk.

Ved å gjennomføre terror mot Hamas’ ledere, ved økonomisk blokade og sønderbombing av vital infrastruktur og ved å avskjære palestinerne fra mat, vann og medisin, forsøkte de israelske sionistene å straffe en nasjon som har kjempet imot okkupasjon i mer enn 6 tiår, og som har valgt en Hamas-ledet regjering. Sionistene prøver å skape total håpløshet blant palestinerne som har kjempet for å oppnå sin uavhengighet. Israels regjering har vist i ord og i gjerning at dets eksistens er grunnet på okkupasjon og invasjon, at det er en krigerstat og den største atommakta i regionen, at det ikke har noen respekt for FN- resolusjonene om konflikten og at den går etter at skape et Stor-Israel i regionen. Derfor har Israel ikke bare et problem med Hamas, men med enhver bevegelse som har frigjøring av Palestina på sin dagsorden. Israel vil gjennomføre terror for å fysisk  tilintetgjøre lederne av en slik bevegelse. Den religiøse Hamas-organisasjon ble valgt med et folkelig mandat, og hvis en kommunistisk strømning i stedet var kommet til makten, ville Israel, USA og EU ha gjennomført samme slags kriminelle og fascistiske handlinger imot den. Imperialistmaktene støtter bare de organisasjoner og enkeltpersoner som fullstendig underkaster seg imperialistenes kriminelle politikk. Hamas-organisasjonen vant sin popularitet i de palestinske massene som følge av sine løpende og virksomme sosiale aktiviteter og på grunn av organisasjonens uforsonlige holdning imot den bøllete sionismen. Hamas vant på demokratisk vis over imperialistenes alternativ – Abbas-fraksjonen –  en fraksjon som er feig, korrupt og kapitulasjonistisk. Den nasjonale samlingsregjeringa ledet av Hamas er den regjeringa som det palestinske folket har valgt, og å oppløse denne regjeringa er å utvise en total mangel på respekt for den palestinske nasjon og å kollaborere med imperialismen og sionismen.

Den palestinske nasjon vil ikke overgi seg eller underkaste seg imperialismens og sionismens diktater.

Vårt parti,  Arbeidets Parti i Iran (Toufan) anser Mahmoud Abbas antidemokratiske aksjon som en imperialistisk-sionistisk sammensvergelse mot det palestinske folket. Vi vil kraftig fordømme denne gemene kriminelle handlinga. Den nye regjeringa dannet av Abbas er illegitim, antidemokratisk, ulovlig og kan ikke respekteres verken av palestinerne eller av verdens frihetselskende folk.

• Død over de sionistiske aggressorene!
• Lenge leve palestinernes kamp mot imperialisme og reaksjon!

Arbeidets Parti i Iran (Toufan)
19. juni 2007