tirsdag 28 juni 2022

Raul Reyes

«Vi fordømmer denne kriminelle, servile og provokatoriske handling fra regjeringa til Álvaro Uribe Vélez»

Kommunistene i Ecuador fordømmer på det skarpeste den colombianske regjeringa sitt brutale mord på den sentrale FARC-lederen Raul Réyes (bildet) og hans kamerater, drap begått etter at colombianske militære krenket Ecuadors territorielle suverenitet.

PCMLE: Imot Colombias aggression

Enda en gang har regjeringa til Alvaro Uribe Velez med sine militære tropper og politi trampet på vårt lands territorium for å begå et nytt nedrig mord. Denne gangen imot en gruppe av revolusjonære fra Colombias væpna revolusjonære styrker (FARC).
Vi tar klart avstand fra denne hemningsløse aggresjonen, som innebar likvidering av geriljalederen Raul Reyes samt andre modige sønner og døtre av det colombianske folket.

Kjensgerningerne ligger i dagen. Det som har skjedd er en skamløs krenkelse av nasjonal suverenitet og en aggresjon mot Ecuador og dets folk. En skruppelløs og provokatorisk handling som har til formål å sabotere den humanitære prosessen med utveksling av krigsfanger i Colombia.

Det er nok et forsøk på å trappe opp en reaksjonær utvikling for å regionalisere konflikten mellom regjeringa og det colombianske folket.

Dette avslører Uribe-regimets kriminelle natur som en krypende alliert for yankee-imperialismen, og viser samtidig hvordan disse planer og baser som Manta-basen utgjør et militært brohode i hendene på den amerikanske hæren.

For de revolusjonære, for arbeiderne og folkene i Ecuador og Colombia, er tapet av Raul Reyes og hans kamerater svært smertefylt. Kampen de førte var inspirert av den beste streben etter forandring, frihet, virkelig demokrati for de fattige, de undertrykte og utbytta i landet deres.

Raul Reyes’ revolusjonære handlinger og hans ærlighet var et framstående eksempel på det Colombia som kjemper for frihet og suverenitet.

Derfor vil denne kampen fortsette ubønnhørlig inntil seieren er nådd.

PCMLE oppfordrer alle sosiale, politiske og demokratiske organisasjoner, alle venstreorganisasjoner, patrioter og nasjonalister til å forsterke sin kamp og hedre minnet om patriotene som falt. Vi oppfordrer til mobilisering og avstandtagen fra krenkelsen av vårt lands nasjonale suverenitet.

Den kriminelle og reaksjonære Uribe-regjeringa må møtes med fordømmelse og sanksjoner fra det internasjonale samfunnets side som reaksjon imot disse uhyrlighetene.

Vi støtter den ecuadorianske regjerings handlinger til forsvar av den nasjonale suvereniteten, og vi krever at den colombianske regjeringas brudd på suverenitet, territorial integritet og menneskerettigheter blir straffet.

Vi forsvarer retten til menneskers liv. Vi utrykker vår solidaritet med det colombianske folket, som fortsetter sin kamp med mål om sosial og nasjonal frigjøring, for et sosialistisk fedreland.

Mars 2008

Uttalelse fra Ecuadors Kommunistiske Parti Marxist-Leninistene (PCMLE)
Til originalartikkelen (spansk) 

Basert på Netavisens danske oversettelse.