tirsdag 7 desember 2021

Både USA og regimet i Venezuela spiller et dobbeltspill. Den aggressive retorikken stemmer ofte dårlig med de økonomiske og politiske realitetene.

Mens det pågår en streik og omfattende demonstrasjoner mot det statseide oljeselskapet Petroecuador i Ecuador, har Venezuela funnet tida inne til å opptre som streikebryter ved å tilby Quito å kompensere for bortfallet i landets oljeproduksjon. De ecuadorianske arbeiderne krever blant annet lønnsøkninger og at folket får andel i landets oljeinntekter. Det er satt inn soldater mot de streikende, og en rekke arbeidere er arresterte.

Kunngjøringa om oljeleveranser kom fra president Hugo Chávez mens han var på besøk på Cuba. Utspillet skjer samtidig som Venezuela har normalisert forbindelsene med det reaksjonære Uribe-regimet i Colombia.

Den «bolivarianske» regjeringa til Chávez blir til vanlig oppfattet som venstreorientert og progressivt, og har stor sympati, spesielt i Latin-Amerika. Bush-administrasjonen kjører en voldsom hatkampanje mot Venezuela, og venezuelanerne hevder å ha avverget flere drapsforsøk på presidenten. Den erkereaksjonære amerikanske predikanten Pat Robertson foreslo for kort tid siden å «ta ut» Chavez.

Venezuela er fjerde største oljeleverandør til USA, og høster store oljegevinster både direkte og gjennom konsesjoner til utenlandske selskaper, herunder Statoil. USA har aktivt støttet den sammensatte, men i hovedsak reaksjonære, opposisjonen mot Chávez. Samtidig avslører avisa Christian Science Monitor (10. august) at den amerikanske regjeringa har gitt tillatelse til nordamerikansk våpeneksport til regimet i Venezuela. Venezuelas ambassadør i Washington, Bernardo Alvarez, betegner på sin side disse våpenkjøpene som rein rutine.

Men regimet i Caracas har ved siden av ulike reservedeler til eldre utstyr også blitt forsynt med anti-opprørsutstyr som tåregass, håndvåpen og avhørsutstyr i betydelige mengder. Særlig stor var USA-eksporten av dette utstyret i 2002, da Chávez-regimets konfrontasjon med den USA-støtta opposisjonen var ekstremt tilspissa.

Også Israel er i følge CSM en aktiv våpenleverandør til Venezuela, til tross for de nære forbindelsene mellom Venezuela og land som Libya, Iran og Irak under Saddam Hussein. I 2002 solgte Israel 54 bakke-til-luft raketter og 115 Uzi håndvåpen, og  57 luft-til-luft raketter i 2004.

Se også:
http://www.csmonitor.com/2005/0810/p01s04-woam.html?s=widep