onsdag 26 januar 2022

Denis Donaldson, et framstående medlem av Belfast-avdelinga av det republikanske partiet Sinn Féin, er ekskludert etter at det er avslørt at han har virket som agent for britisk etterretning i 20 år.
I forrige uke ble siktelsene frafalt overfor tre tiltalte i den såkalte Stormontgate-affæren.

I 2002 ble det påstått at det fantes «ugjendrivelige bevis» for at Sinn Féin skulle ha organisert en «spionring» ved Stormont, politisk og administrativt hovedkvarter til den britiske ministeren for Nord-Irland og for den nordirske parlamentariske forsamlinga. Påstandene førte til at den institusjonelle maktfordelinga som fulgte av Langfredagavtalen av 1999, brøt sammen, og skylda ble lagt på republikanerne.

I en tale i Dublin 16. desember gjorde Sinn Féin-lederen Gerry Adams det klart at kjensgjerningene viser at det er Storbritannia, ikke Sinn Féin, som har ansvaret for sammenbruddet.

«Faktum er at det ikke eksisterte noen republikansk spionring ved Stormont.
Faktum er at dette var en nøye fabrikert løgn plantet av Special Branch (britisk etterretning – red.) for å gi maksimal politisk uttelling.
Faktum er at sammenbruddet av de politiske institusjonene var et direkte resultat av handlingene til enkelte av dem som styrer etterretninga og politisystemet til britene.Faktum er at nøkkelpersonen i sentrum for disse hendelsene var et medlem av Sinn Féin som var britisk agent»
, sa Gerry Adams.

Han framholdt at det er sterke krefter innen britisk politi, militærvesen og etterretning som prøver å underminere Langfredagavtalen, som offisielt blir støttet av både den britiske og den irske regjeringa. Adams la til at Sinn Féin vil fortsette å forsvare og fokusere på Langfredagavtalen.

Kilde: Sinn Féin og An Phoblacht