onsdag 26 januar 2022

Regjeringa i Ecuador liker å framstille seg som progressiv og radikal på den internasjonale arenaen. Virkeligheten er en annen.

President Rafael Correa annullerte i august avtalen som skulle verne nasjonalparken Yasuni mot grensa til Peru mot oljeutvinning og miljøødeleggelser. Dermed har hans regjering også på dette området bøyd av for de internasjonale monopolene og ofret ecuadorianernes, ikke minst urbefolkningens, interesser.

Politiet i Quito går løs på demonstranter som vil forsvare Yasuni 27. august 2013.Yasuni er unikt i verdensmålestokk på grunn av områdets biologiske mangfold. Derfor har det vært nasjonal enighet om at området måtte vernes mot gruvedrift og oljeutvinning. Ecuadors tidligere beslutning om å skjerme Yasuni har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og med støtte fra FN har en rekke utenlandske stater og donorer lovet å bidra med opp mot tre og en halv milliard dollar for å kompensere for tapet av oljeinntekter.

Når Correa har opphevet fredningen, begrunner han dette med manglende pengebidrag fra donorene. Men ecuadorianerne aksepterer ikke dette knefallet for de multinasjonale selskapene, og har siden slutten av august gått til protestaksjoner i mange deler av landet.

Protester i Quito og andre steder har blitt slått ned på med hard hånd av det erklært «venstreorienterte» regimet. Correa har de siste årene tatt i bruk stadig hardere maktmidler og stempler all sosial protest fra urbefolkningen, fattigbønder og studenter som «terrorisme»(!) Minst et 40-talls aktivister fra blant annet Den demokratiske folkebevegelsen MPD og det revolusjonære ungdomsforbundet (JRE) sitter fengslet uten lov og dom.