tirsdag 24 mai 2022

Hamma Hammami, leder for Tunisias kommunistiske arbeiderparti.Tunisia spilte en viktig rolle som landet som utløste revolusjonære prosesser i flere arabiske land for ett år siden, det som seinere har fått navnet den arabiske våren.

Men det er selvfølgelig ikke bare progressive og demokratiske krefter som har satt seg i bevegelse. Den navngjetne lederen for Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT), Hamma Hammami, retter skarpe advarsler mot krefter og regimer som er i sving for å avblomstre den arabiske våren.

De arabiske lederne som frykter opprør har på ulike måter søkt å utøve innflytelse på de folkelige oppstandene. Blant dem er regimet i Qatar – som finansierer TV-kanalen Al Jazeera – og som var en aktiv del av den vestlige krigskoalisjonen mot Libya. Qatar spiller også en aktiv rolle i Den arabiske liga, som i disse dager trekker sine observatører ut av Syria.

Hamma Hammami framsatte før jul følgende kontante advarsel i et intervju med tunisialive.net i forbindelse med spørsmål om Qatars rolle i den arabiske våren: – Regimet i Qatar er en fiende av Tunisia og den arabiske verden.

Qatar og Al-Jazeera har sin egen agenda og prøver å påvirke og styrke «moderate» islamske parter. Det nye regjeringspartiet i Tunisia, Ennahda,  har blitt anklaget for å ha mottatt økonomisk støtte fra Qatar.

– Qatar spiller en farlig rolle under USA sin paraply. Det er en regjering som tjener den amerikanske agendaen, og det har også direkte forbindelser med Israel. Qatars mål er ikke patriotiske, sa Hammami, som også understreket at Qatar prøve å forme de islamske partene i samme retning: – Qatar styrer folkelige islamske parter i en retning som tjener amerikanske og vestlige interesser, og de er i stand til å oppnå dette målet gjennom budskapene som Ennadha sender til USA og Vesten. Ennahda gir Vesten forsikringer om at forbindelsene mellom Tunisia og Vesten ikke vil endre seg. – Jeg har ingen konkrete bevis på det, men det er min politisk analyse, la Hammami til.

Om Al-Jazeera bemerket han at den populære TV-stasjonens rolle under valgkampen til en grunnlovgivende forsamling var «90 prosent pro-Ennahda».