tirsdag 24 mai 2022

Kart over Elfenbenskysten (fra Wikipedia/CIA Factbook).En lang rekke vest- og nordafrikanske partier og masseorganisasjoner maner til afrikansk samhold og motstand mot imperialistenes planer for intervensjon og reaksjonær borgerkrig i Elfenbenskysten.

Vi gjengir uttalelsen nedenfor i vår oversettelse. Red.

Etter dårlig tilslørte trusler fra Obama og Sarkozy på vegne av det såkalte «internasjonale samfunn» – som koker ned til Frankrike, England, Tyskland og USA, har statsledere fra Kapp Verde, Benin og Sierra Leone reist til Elfenbenskysten for å formidle et ultimatum.

Som i et avtalt rollespill vil vestlige makter presse De vestafrikanske staters økonomiske felleskap (CEDEAO) til å vedta en væpnet intervensjon i Elfenbenskysten for å tvinge Gbagbo fra makten dersom han ikke imøtekommer kravene fra de tre presidentene på vegne av CEDEAO.

På denne måten opererer vestlige makter i kulissene for å presse sine medspillere i Afrika til å utføre det de selv ikke våger å gjøre i full offentlighet.

– Ingen fremmed militær intervensjon!
– Verken CEDEAO, FN eller Frankrike!
– Fremmede styrker ut av Elfenbenskysten!
– Nasjonal enhet er løsningen for en suveren Elfensbenskyst.
– For en demokratisk og fredelig løsning på ettervalgskrisa!

USA, EU, IMF, Verdensbanken, Den internasjonale straffedomstolen, de samme som skapte og finansierte militærjuntaen som felte den lovlig valgte og legitime president Zelaya i Honduras, bruker servile afrikanere som brikker for å påtvinge det ivorianske folket en kriminell borgerkrig.

De samme imperialistiske makter og finansinstitusjoner over hele verden har løyet om «masseødeleggelsesvåpen og medvirkning fra Al Qaida» for å angripe, styrte, okkupere Irak og drepe landets statsoverhode.

Derfor gjentar underskriverne at løsningene på valgkrisa som herjer det ivorianske samfunnet vil komme fra det ivorianske folket selv.

Derfor avviser vi enhver utenlandsk væpnet intervensjon i Elfenbenskysten og krever at alle utenlandske styrker på ivoriansk jord trekkes ut, både de offisielle (FN-styrken UN-CI, Unicorn, de franske 41ste Bima) og de uoffisielle (leiesoldater).

Leve suvereniteten til det ivorianske folket! Leve den pan-afrikanske solidariteten og internasjonalismen!

27. desember 2010

Underskrivere: Ferñent, Den panafrikanske arbeiderbevegelsen i Senegal (F/MTP-S); Wi Yoonu Askan, Senegal; RTA, Senegal; Elfenbenskystens revolusjonære kommunistiske parti; Benins kommunistiske parti; Actus PRP, Tsjad; Togos kommunistiske parti; Tunisias kommunistiske parti; Demokratiets vei, Marokko; Pads, Algerie; UP Kamerun; Sanfins Mali, Kongos KP, Frankrikes kommunistiske arbeiderparti (PCOF).