tirsdag 28 juni 2022

Uttalelse fra Det islamiske emiratet Afghanistan (Taliban), 31. oktober 2009

Omvalget (den 7. november, o.a.) for å velge en kransekakefigur til regimet i Kabul som overensstemmer med USAs ekspansjonistiske politikk, viser klart hvor skamløse og griske amerikanere kan være for å sikre sine egne interesser. Det viser også hvordan de åpenlyst lar sine marionetter stille til offentlig skue som latterlige og skjendige.

Der er ingen tvil om at Afghanistan er under militær okkupasjon. Krigen blusser opp og folket er fratatt frihet, sikkerhet og muligheter. Afghanerne bærer hovedbyrden av den terroren som inntrengernes stridsvogner og helikoptere daglig utfører. De står hver dag ansikt til ansikt med inntrengernes brutalitet. Hvordan kan det avholdes et ekte valg for å velge en virkelig afghansk regering under sånne vilkår? Okkupantenes påstander er i denne henseende ganske enkelt irrasjonelt skryt.

Amerikanerne brukte millioner av dollar på valget den 20. august, men de nådde ikke sine mål, selv om de styrte det hele og hadde gjort enorme sikkerhetsforanstaltninger. […]
Amerikanerne og deres koalisjon av inntrengere må forstå at holdningen til svindelvalget hos Det islamiske emirat Afghanistan og det afghanske folk i hellig krig er urokkelig og den samme som før. De har allerede sett afghanernes reaksjon i den første valgrunden.

Forkortet versjon. Les hele uttalelsenFrit Afghanistan blog (dansk).