lørdag 29 januar 2022

Det er en provokasjon mot hele verden, like fullt har Bush' visekrigsminister Paul Wolfowitz blitt nominert til ny president av et enstemmig styre i Verdensbanken.

Wolfowitz var en av hovedarkitektene bak angrepet på Irak, og tilhører kjernegruppa i det ultra-reaksjonære Project for a New American Century (PNAC), som tidlig på 90-tallet streket opp det som seinere ble den offisielle Nasjonale sikkerhetsstrategien til president George Bush.

Utnevnelsen til sjef for Verdensbanken har åpenbart sammenheng blant annet med nettopp Irak - der pengene renner ut for USA i et omfang langt større enn Wolfowitz og co hadde forutsett. Her kan vi snart vente at Verdensbanken vil spytte inn svære beløp «for å fremme demokratiet».

Wolfowitz skaffet seg et rykte allerede da han på 80-tallet var ambassadør til Indonesia under det fascistiske Suharto-regimet. I 1997 sto han foran den amerikanske kongressen og forsikret om at Suharto var en «sterk og ansvarlig leder».