fredag 27 mai 2022

Image Den indiske delstatsregjeringa i Kerala har nedlagt totalforbud mot lokale bryggeriers lisensproduksjon og salg av Coca-Cola og PepsiCola. Kerala er den første staten som nedlegger totalforbud. Andre delstater har tidligere bannlyst salget av coladrikkene ved sjukehus, skoler og høyskoler etter at vitenskapelige undersøkelser viste at de var forurenset av giftstoffer.

Senteret for vitenskap og miljø i New Dehli fant rester av giftstoffer i prøver av Pepsi og Coke som var 24 ganger høyere enn faregrensene fastsatt av den indiske sentralregjeringa.

Indiske bønder og andre har i årevis sloss mot de amerikanske brusgigantene og deres beslaglegging av vannressurser. I Colombia har Coca Cola fått betegnelsen Killer Coke for selskapets fagforeningsknusing og medvirkning til at faglige aktivister "forsvinner".