tirsdag 28 juni 2022

Pressemelding:

Latin-Amerikagruppene i Norge reagerer på at Dilma Rousseff blir stilt for riksrett

brasilflagg9. august ble det votert i det brasilianske senatet om hvorvidt Brasils suspenderte president Dilma Rousseff skal stilles for riksrett. 59 stemmer for og 21 imot betyr at den demokratisk valgte presidenten Dilma Rousseff stilles for riksrett, og et statskupp blir forsøkt legalisert. 

Den 14. mai ble Brasils president Dilma Rousseff suspendert med anklager om brudd på lovgivning av budsjettføring og forsinka tilbakebetaling til statlige banker. Den demokratisk valgte regjeringen ble erstattet av en interrimregjering uten demokratisk legitimitet, noe som ikke kan beskrives som noe annet enn et kupp. Dette har ført til store demonstrasjoner, der sosiale bevegelser demontrerer mot en konservativ regjering som ikke representerer folket. De jordløses bevegelse (MST) har tidligere uttalt at Dilma har blitt ulovlig avsatt og at de ikke anerkjenner den nye regjeringen. Også under OL i Rio har man sett protester - både utøvere og tilskuere har benyttet anledningen til å vise sin motstand mot interimsstyret og den nye presidenten ved bruk av plakater med «fora Temer» – «ut med Temer».

«Selv etter at senatets spesialkomisjon ikke kunne finne bevis på anklagene mot Dilma, er det meget betenkelig at riksrettsprosessen fortsetter», uttaler Vilde Haugsnes, styreleder i Latin-Amerikagruppene i Norge. «Dilma er ikke anklaget for korrupsjon, og har fulgt den samme praksisen som har blitt ført mange perioder tilbake. Anklagene mot Dilma handler ikke om hvorvidt Dilma har gjort noe galt eller ikke, de handler om at noen har politiske eller personlige interesser av å felle henne. Istedenfor å forholde seg til demokratiske spilleregler ser man bruk av udemokratiske virkemidler for å ta politisk makt».