lørdag 26 september 2020

Noen av de første okkupantene på Wall Street. Demonstrantene blir stadig flere. Foto: David Shankbone.Noen av de første okkupantene på Wall Street. Demonstrantene blir stadig flere.
deed_byFoto: David Shankbone / flickr.
Demonstranter har inntatt Wall Street siden 17. september.

Aksjonen har spredd seg til mange byer i USA, og også til Europa. Mål og paroler er vage, men demonstrasjonene er uttrykk for voksende frustrasjon og raseri blant vanlige folk verden over etter hvert som de rike lemper byrdene av den globale kapitalisiske krisa over på folkets og arbeidernes skuldre.