fredag 27 mai 2022

Den amerikanske fagbevegelsen AFL-CIO går mot mulig splittelse på sin kongress i Chicago. 4 store forbund med fem millioner medlemmer, blant andre transportforbundet Teamsters, truer med å gå ut.

Amerikansk fagbevegelse, som ofte har spilt en mildt sagt tvilsom rolle både i USA og ikke minst internasjonalt, er fra før i alvorlig krise. Bare rundt 8 prosent av de amerikanske arbeiderne og ansatte er fagorganiserte. Organisasjonsprosenten har gått jamnt nedover helt siden AFL-CIO ble stifta for femti år siden.

Kamp om medlemskontingenten

Et hovedstridspunkt er bruken av kontingentpengene. Den sittende ledelsen med John Sweeney i spissen, har brukt enorme summer på å innynde seg i det politiske miljøet i Washington. I forbindelse med presidentvalget ble 100 millioner dollar pøst ut på Demokratenes valgkamp.

Teamster-lederen James P. Hoffa er en av opposisjonens hovedtalsmenn, han vil «ha fokus på å organisere og styrke fagbevegelsen og ikke bare kaste penger i fanget på politikerne».

Men det er ingen grunn til å tro at noen av fløyene virkelig representerer medlemmenes klasseinteresser.

For vanlige amerikanske arbeidere står striden mellom de ulike pampene temmelig fjernt. En produksjonsarbeider ved et monteringsanlegg for styresystemer i Alabama, sier til Detroit News at fagtoppene i dag ser ut til å ha mer til felles med direktørene enn med de som står i produksjonen. – Fagforeningene er blitt mer kapitalistiske av natur. De har inngått avtaler som sikrer at det stadig flyter penger inn til organisasjonen sjøl om medmestallet faller, sier han til avisa.