lørdag 29 januar 2022

Mellom 350.000 og en halv million franske arbeidere har vært på gatene for å forsvare 35-timersuka som ble kjempet igjennom midt på nittitallet. Underhuset i den franske nasjonalforsamlinga har likevel vedtatt lovforslaget.

Utvidelse av arbeidstida er del av en all-europeisk kapitaloffensiv. I Tyskland er en rekke avtaler inngått med fagbyråkratiet for reversering og utvidelse av arbeidsuka. «Fleksibilisering» og trusler om utflagging av industrivirksomhet er brekkstangene som brukes for å virkeliggjøre EU-målsettinga om å bli verdens mest konkurransedyktige region. Det betyr å gi arbeiderklassen minst like dårlige vilkår som den har i USA.

Planene om endring av den norske arbeidsmiljøloven (ALLU-utvalget) følger i samme spor.
Les også artikkelen Arbeidslivslov i revers i Revolusjon nr 28 og artikkelen Tysk kapitalmakt på offensiven i Revolusjon nr 29 (side 7).