onsdag 26 januar 2022

Gruvearbeiderne ved Eastern Coalfields protesterer mot overvåkingsregime.Indiske arbeidere går til aksjon mot altomfattende overvåkingsregime.

Til tross for store protester fra arbeiderne og fagforeningene, har ledelsen ved Jhanjhra-gruva i Bengal, India, begynt å installere et arbeiderfiendtlig kontrollsystem med biometrisk ansiktsskanning og kontinuerlig GPRS- og videoovervåkning.

Jhanjhra er en helmekanisert gruve som tilhører selskapet Eastern Coalfields Ltd. og ligger i Raniganj i distriktet Burdhwan i Vest-Bengal. Gruveselskapet bruker titusenvis av rupees på å innføre et omfattende system for overvåking av arbeidsstokken, et tiltak selskapet påstår skal sikre arbeidernes liv og helse. Da er det mer enn merkelig at selskapet ennå ikke har evnet å sørge for reint drikkevann til arbeiderboligene, og at strømforsyninga er langt under pari.

Ulovlig datalagring

Det er uenighet blant eksperter om ansikts- og irisskanning utgjør en helserisiko, noe som sterkt uroer arbeiderne. Mest alvorlig er at fillagring av biometriske overvåkingsdata kan komme på avveie og bli misbrukt til å overta en persons identitet. Arbeiderne støtter seg her på den indiske forfatninga, som fastslår at denne typen innsamling og bruk av persondata er ulovlig. Men myndighetene og Eastern Coalfields Ltd. spiller på lag med hverandre.

Det ligger nærmere sannheten når eierne innrømmer at tiltaket skal få opp produktiviteten, som følge av at arbeiderne blir overvåket minutt for minutt fra det øyeblikket de går inn gruveporten og til de stempler ut.

Fragmentert fagbevegelse

Indisk fagbevegelse er fragmentert i et utall fagforeninger. Nesten alle er knytta opp mot et politisk parti. På grunn av den ettergivende holdninga til klassesamarbeidsfagforeningene CITU (tilknyttet CPI M), INTTUC (tilknyttet Trinmool Congress), HMS (sosialdemokratene), BMS (tilknyttet BJP), INTUC (tilknyttet Kongresspartiet), var det ikke mulig å få til en felles aksjon.

Gruvearbeiderforeninga «Proletariat», Khan Mazdoor Karmachari Union (IFTU-Sarwahara), har imidlertid ikke akseptert dette kontrollregimet fra gruveledelsen, som de anser for å være et forsøk på å slavebinde arbeiderne. KMKU er fast bestemt på å ta opp kampen mot overvåkingssystemet og føre den fram til seier.