lørdag 22 januar 2022

7000 arbeidere ved Maruti Suzuki i India har gått tilbake til arbeidet etter en bitter og intens to ukers streik. Maruti er den største bilprodusenten i India.

Bakgrunnen for streiken var, som Revolusjon tidligere har meldt, kampen for anerkjennelse av fagforeninga til arbeiderne, en kamp som har pågått i flere runder med streik og lockout siden tidlig i sommer.

Den siste streiken ble iverksatt da ledelsen ved Maruti brøt en avtale fra 30. september om at den ville anerkjenne fagforeninga, respektere grunnleggende faglige rettigheter og gjeninnta kontraktsarbeidere som hadde gått til streik i solidaritet med de fast ansatte ved tidligere konflikter. Denne provokasjonen framkalte raseri og sympatistreiker ved Suzuki Powertrain og Suzuki Motorcycles. Omfattende internasjonal solidaritet hatt stor betydning for at ledelsen ble presset på retrett. Det internasjonale metallarbeiderforbundet IMF har også lagt tyngde inn i kampens sluttfase.

Resultatet er en avtale som blant annet innebærer:

  • Ingen disiplinærtiltak mot arbeidere som har vært i streik eller sympatistreik ved Suzuki Motorcycles.
  • 1200 kontraktarbeidere blir gjeninntatt.

Imidlertid er ikke avtalen en fullstendig seier, ettersom såkalte «disiplinære prosesser» vil bli videreført i forhold til tre fast ansatte arbeidere ved Suzuki Powertrain, samt 33 kontraktsarbeidere ved Suzuki Maruti.