søndag, 19 01 2020

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) har i en pressemelding 4. januar gjort det klart at Norge ikke lenger vil forholde seg til EUs såkalte «terrorliste» over personer og organisasjoner. På denne lista figurerer en rekke frigjøringsbevegelser og anti-imperialistiske organisasjoner og enkeltpersoner.

Både i Danmark, som i saken mot Foreningen Oprør, og nå også i Sverige, blir terrorlistene forsøkt brukt til å kriminalisere ulike typer aktivt solidaritetsarbeid.

Regjeringa begrunner sin beslutning som følger:
«Norge har tidligere sluttet opp om EUs liste over personer, organisasjoner og enheter som omfattes av EUs felles holdning om særskilte tiltak mot terrorisme. Denne listen revurderes med jevne mellomrom av EU. Etter en helhetsvurdering er Regjeringen kommet til at Norge i fortsettelsen ikke vil basere seg på noen annen liste enn den som offentliggjøres av FN.

Årsaken er at en fortsatt oppslutning om EUs liste vil kunne vanskeliggjøre Norges rolle som nøytral tilrettelegger i ulike fredsprosesser. En slik rolle kan bli vanskeliggjort om en av de involverte partene føres på en liste som begrenser mulighetene for kontakt.»

Overfor avisa Klassekampen sier Støre: – Vi har besluttet at vi vil basere oss på én liste, og det er FNs terrorliste. Vi vil fortsatt ha et nært samarbeid med EU knyttet til terror, men vi er ikke med i EU og har ikke vært med på å utarbeide disse listene.

Det er naturligvis regjeringas ambisjoner som «fredsmegler» mellom ulike regjeringer og frigjøringsbevegelser i for eksempel Palestina og Colombia, som har vært utslagsgivende. Uansett er det positivt at utenriksministeren går så klart ut og bryter med den slaviske etterplapringa av EU som har vært regelen til nå.