torsdag 2 juli 2020

Heming Olaussen ble gjenvalgt som leder for Nei til EU.Nei til EUs landsmøte som ble holdt på Sørmarka helga 11.-13. november, var preget av entusiasme og enighet i neileiren.
Soria Moria-erklæringen har tatt mange av Nei til EUs saker inn, blant annet at regjeringen vil arbeide for at EU ikke gjennomfører et tjenestedirektiv som fører til sosial dumping, og at den åpner for bruk av vetoretten i EØS. Dette var noe flere talere sa seg fornøyd med. Likevel var landsmøtesalen helt klar på at det er nødvendig med kontinuerlig press på regjeringa. Dette innbærer fortsatt bygging av organisasjonen og tydelig politiske krav til flertallsregjeringen.

Organisasjonens hovedsaker neste år blir fortsatt arbeid mot EU-grunnloven, EØS, Schengen, kamp mot sosial dumping og mot EUs militære oppbygging. Nei til EU vedtok at organisasjonen skal arbeide for at Norge trekker sin støtte til EUs kampgrupper. Heming Olaussen fortsetter som leder.

ImageLes mer på http://www.neitileu.no