fredag 27 mai 2022

Nei til EU- Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen prøver seg med skitne triks når han nå vil trumfe gjennom hastebehandling av tjenestedirektivet, sier Heming Olaussen, leder i Nei til EU.

Han minner om at regjeringen i Soria Moria-erklæringa og i den nylig vedtatte Europameldinga lover både ny åpenhet, demokratisk medvirkning og grundige prosesser i behandling av EU- og EØS-saker. - Det tok Andersen mindre enn to uker å glemme løftene i Europameldingen, sier en meget overrasket Nei til EU-leder.