lørdag 29 januar 2022

Hva skjer med vannkrafta? © Foto: RevolusjonNei til EU er urolig for hva som skjer med hjemfallsordninga. Ut fra signaler vi har oppfatta er det grunn til å tro at Regjeringa er på vikende front i forhold til EU/ESA, sier Nei til EU i denne pressemeldinga.

Sist ute er stortingsrepresentant Tore Nordtun (AP), som i dagens utgave av Hallingdølen gir uttrykk for et defensivt syn i saka. Må Nordtuns uttalelser om at han «frykter at Regjeringa må gi etter» oppfattes som en prøveballong fra krefter i Regjeringa?

Nei til EU vil advare Regjeringa mot å gi etter i denne saka. Den er av største betydning for en rekke lokalsamfunn i distrikts-Norge. Å stå fast ved hjemfallsinstituttet har bred støtte fra norske kommuner og fylkeskommuner. Soria Moria-erklæringa har klare og forpliktende formuleringer. Vi vil ikke akseptere noe knefall for EU i dette spørsmålet, som dessuten går rett i kjerna av selve regjeringsprosjektet; Offentlig eierskap kontra privatisering av våre felles naturressurser.

Nei til EU etterlyser den bebuda åpenheten fra Regjeringas side i Europapolitikken. Hva mener egentlig Regjeringa? Vi vil advare mot at alle diskusjoner tas i lukka interne fora Regjeringspartiene imellom, mens opinionen og dem beslutningene angår, holdes uvitende.

Vi ber om innsyn i problemstillingene som diskuteres. Vi krever åpenhet om hjemfalls- debatten. Vi forventer at Regjeringa står fast ved sitt regjeringsgrunnlag og konfronterer EU i dette viktige spørsmålet!

Heming Olaussen
Leder i Nei til EU