mandag 6 desember 2021

Kjære Cappelen Forlag

I læreboken Monitor 1 samfunnskunnskap (av Berner og Borge) for åttendeklasse handler kapittelet internasjonalt samarbeid bare om EU, det står ingenting om verken FN, EFTA, Nato eller WTO. Hvorfor blir disse organisasjonene totalt neglisjert, mens EU blir framstilt som det eneste viktige internasjonale samarbeidet i verden i dag?

For det andre kan ikke fremstillingen sies å være nøytral. Kapittelet startet med en redegjørelse av EUs historie og målsettinger. Her brukes det mye plass på den frie flyten. EUs fire friheter og frihandel fremstilles utelukkende positivt. Leseren får inntrykk av at det er rasjonelt, smart og nyttig. I stedet for å si noe om de betenkelige sidene ved frihandel, sies det noe om hvilke folk som er skeptiske til frihandel. Blant annet fremstilles bønder som skeptiske til frihandel fordi de er redde for sine egne yrker og miljøvernere er skeptiske til frihandel fordi de er redde for miljøet. Videre sammenligner boken EU med «samspillet til et fotballag», hvor alle legger til side personlige konflikter for å vinne kampen. På samme måte legger land til side sine særinteresser og tenker på hva som er best for fellesskapet. Det sies at «for et fotballag er det viktigste å vinne kampen, for EU er målet å skape et trygt, stabilt og demokratisk Europa». Dette er mer rosenrødt enn når ja-siden fremstiller EU. Det er jo ingen hemmelighet at det foregår dragkamper mellom medlemslandene for best å ivareta sine egne nasjonale interesser.

Boken unnlater konsekvent å se på de mer problematiske sidene ved EU, som når de snakker om EUs organer. Man får inntrykk av at demokratiske prosessene i EU fungerer optimalt og at lover i EU behandles på akkurat samme måte som på Stortinget.

Boken sier heller ingenting om at EU er en overstatlig organisasjon som tar beslutninger som medlemslandene må følge på stadig flere områder. Man får ikke på noe tidspunkt vite at et EU-medlemskap innebærer at man overlater til EU å ta beslutninger som angår handel med ikke-medlemsland, bistand, toll, utenriks- og sikkerhetspolitikk, justis- og asylpolitikk, landbruk, fiskeri, økonomi og finans. Denne listen over områder EU bestemmer over blir stadig lengre.Vi savner en mer nyansert framstilling av EU og gjennomgange av andre, kanskje viktigere eksempler på internasjonalt samarbeid. Vi skulle også ønske oss en fremstilling som gir et bedre grunnlag for å forstå hvorfor det har foregått, og foregår, en EU-debatt i Norge.

For spørsmål eller kommentarer, ring Nei til EU s leder Heming Olaussen på 901 55 894.