tirsdag 26 januar 2021

Ungdom mot EU stiller krav til SV og SP

Ungdom mot EUs Landsstyre har enstemmig vedtatt følgende hilsen til de to neipartiene på vei inn til regjeringsforhandlingene:

Image
Nei til EU og EØS

«Ungdom mot EU forventer at en rødgrønn regjering med nei-partiene Senterpartiet og SV endrer Norges passive holdning i EØS-spørsmål», sier leder i Ungdom mot EU, Hedda Haakestad.

«De to neipartiene bør være garantister for en mer kritisk EØS-debatt og ta til orde for å bruke vetoretten når det er påkrevd,” sier Haakestad videre. EØS har blitt avtalen som alle klager på, men få er villig til å diskutere. Nå mener Ungdom mot EU at en ny stortingsperiode med to EØS-kritiske partier i regjering bør markere slutten på dette.

«Ungdom mot EU forventer at første skritt på veien er at SP-leder Åslaug Hagas forslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen, følges opp», sier en håpefull UmEU-leder.

Flere av de nye direktivene fra Brussel angriper arbeidsfolks rettigheter. Ett eksempel er tjenestedirektivet som legger til rett for sosial dumping og svekkelse av fagbevegelsen.

«SP og SV må stå i spissen for krav om å legge ned veto mot tjenestdirektivet og andre usosiale direktiv. Videre ser vi fram til gjeninnføring av den differensierte arbeidsgiveravgifta, noe de tre regjeringspartiene tidligere har lovet», sier Haakestad.