torsdag 20 januar 2022

Nei til EU Den framforhandla «reformtraktaten» er i prinsippet den samme EU-grunnloven som nederlandske og franske velgere forkasta for to år siden; same shit – new wrapping. Nå må EU-eliten opp til demokrati-eksamen: Tør de legge forslaget ut til folkeavstemninger, eller skal resultatet av forhandlinger i lukka rom avgjøres av elitene sjøl?

Som forventet klarte EU-eliten å forenes om en ny traktattekst på ruinene av den forkasta grunnlovstraktaten. Etter å ha fjernet noen symboler og gitt noen innrømmelser til enkelte særinteresser, framstår «reformtraktaten» som i all hovedsak en nyvasket utgave av det samme grunnlovsforslaget som det nederlandske og franske folk stemte ned for to år siden.

En rekke meningsmålinger viser at befolkningen i EU krever å få stemme over et nytt traktatforslag. Rundt 2/3 av innbyggerne i toneangivende land som Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Spania, Italia og Sverige krever avstemning. Nederlenderne er soleklare på dette kravet, og også i Danmark er det en sterk opinion for folkeavstemning.

«Reformtraktaten» vil bety ytterligere skritt i retning overnasjonalitet og mer makt til EU på bekostning av nasjonalstatene. Nettopp det motstanderne framholdt som sine viktigste nei-argumenter i grunnlovsdebatten i Frankrike og Nederland. Det vil derfor være et udemokratisk overgrep dersom regjeringene nekter folket å stemme.

Nei til EU støtter de demokratiske krefter i EU som krever folkeavstemning om forslaget til ny traktat. Vi vil følge debatten i EU framover nøye, og gjøre grunnlovsdebatten i EU til en av våre hovedsaker i 2008, slik vi gjorde i 2005.

Pressemelding fra Nei til EU 23. juni 2007
Heming Olaussen, leder