fredag 27 mai 2022

Pressemelding fra Nei til EU:
 
Kathrine Kleveland er leder i Nei til EU.– Det vil bety mye for oss i Norge om Storbritannia går ut av EU, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. 

23. juni skal britene stemme over om Storbritannia skal bli i EU eller gå ut.

– Nei til EU ønsker britene velkommen ut av EU! En Brexit vil bli til stor inspirasjon for alle som kjemper mot EUs stadig tettere integrasjon.

– Siden Storbritannia ble medlem i 1973 har EU endret grunnleggende karakter fra et økonomisk fellesskap til en politisk union. Et klart flertall i Storbritannia har vært mot denne utviklingen hele veien, uten at det har påvirket tempoet i integrasjonsprosjektet. Britene fikk heller ikke stemme om Lisboatraktaten, den siste av EUs stadig mer overnasjonale traktater, sier Kleveland.

– Avtalen som statsminister David Cameron fikk med seg hjem til London er utvannet sammenlignet med Camerons opprinnelige kravliste. EU-traktatenes forpliktelse til å arbeide for «en stadig tettere union» blir stående, men Storbritannia har fått gjennomslag for at denne forpliktelsen ikke skal gjelde for dem.

– EU hadde sjansen til å vise at de mener alvor med at avgjørelser skal tas så nær dem som blir berørt som mulig. EU hadde sjansen til å vise at medlemsland som ikke ønsker stadig tettere union er like gode som de mest integrasjonsvillige. Den sjansen lot de gå fra seg.

– EU-eliten vil ikke ta inn over seg at stadig mer union er svaret på et spørsmål folk i Europa ikke har stilt, sier Kathrine Kleveland.

– Nei til EU ønsker lykke til med valgkampen!