mandag 28 november 2022

Den finske regjeringa vil ty til tvangslover for å «bedre konkurranseevnen». Angrepene blir møtt med generalstreik fredag 18. september.

Etterhvert som tariffavtalene utløper, vil regjeringa innføre en serie drastiske angrep på lønnsforhold og arbeidsvilkår.

Blant tiltakene er:

  • Innføring av en karensdag og tjue prosent lønnskutt for de neste ni sjukefraværsdagene.
  • Kutt i antall feriedager i offentlig sektor fra 38 til 30.
  • Kutt i søndagstillegg.
  • Halvering av overtidstillegg.

Ved inngåelse av nye tariffavtaler skal det ikke være mulig å forhandle seg til bedre vilkår. Tiltakene er dermed også et direkte angrep på den frie forhandlingsretten. Lignende drakoniske angrep på faglige rettigheter har aldri tidligere forekommet i Finland eller Norden i nyere tid.

Norske og nordiske fagforbund tar fullstendig avstand fra disse uhørte tiltaka og gir sin fulle støtte til de finske arbeiderne og offentlig ansatte.

Les mer i Fri Fagbevegelse

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-