onsdag 26 januar 2022

Statsminister Aleksis Tsipras (Syriza) vil ha folkeavstening. Foto: Gov. Greece BY-SAStatsminister Aleksis Tsipras (Syriza) vil ha folkeavstening. Foto: flickr CC BY-SAMinistrene i eurosonen har bestemt seg for å nekte Hellas betalingsutsettelse fordi landet ikke har etterkommet krav om enda hardere kutt i velferden.

Det er innført kapitalkontroll, greske minibanker er i ferd med å gå tomme og bankene holder stengt mandag førstkommende.

minibankMinibankene tømmes.Statsminister Aleksis Tsipras (Syriza) har svart med et forslag om å utlyse en folkeavstemning allerede den 5. juli. Forslaget er vedtatt av det greske parlamentet. Både regjeringspartiene og de greske marxist-leninistene anbefaler folket å si nei til de nådeløse kuttkrava.

I suveren forakt for grekernes rett til å avgjøre landets skjebne, nekter EU å utvide låneavtalen som forfaller 30. juni med fem dager for å avvente resultatet av folkeavstemninga. En folkeavstemning som sjefen for eurogruppa, Jeroen Dijsselbloem, sier han er «svært negativt overrasket» over. De samme kreditorene – altså EU – vedtok for noen uker siden å gi et lån på 1,8 milliarder euro til det profascistiske regimet i Ukraina, et land som ikke er med i EU.

Uansett hva som skjer videre kan det få avgjørende betydning ikke bare for Hellas, men også for euroen og EU sin egen utvikling.

Greske kommunister oppfordrer folk ti å stemme nei

hellas kke55I en kunngjøring om folkeavstemninga oppfordrer de greske marxist-leninistene i Bevegelsen for Reorganisering av KKE (1918-1955) folk til å stemme nei til diktatene fra EU:

«Statsministerens forslag om en folkeavstemning, som ber folk ta stilling til om de vil godta tiltakene kunngjort av de imperialistiske kreditorene eller ikke, gir det greske folket mulighet til å uttrykke sin mening og til å avvise de skadelige tiltakene som er foreslått.

Bevegelsen for Reorganisering av KKE (1918-1955) oppfordrer folk til å delta i folkeavstemningen, og til å avvise disse tiltakene. Samtidig dreier folkeavstemningen seg først og fremst om å stagge den imperialistiske innblandinga i vårt lands indre anliggender.

Til slutt minner vi om at vår bevegelse inntok en lignende holdning i 2011 i forhold til folkeavstemninga som den gang ble foreslått, men som ikke ble avholdt fordi dette ble avvist av imperialistene, av hjemlige reaksjonære borgerlige kretser og av de borgerlige partiene som alle oppviste en skammelig servil holdning overfor EU-imperialistene.»