onsdag 26 januar 2022

I en rekke europeiske land blir det i disse dager gjennomført solidaritetsmarkeringer med det greske folket. Også i Norge.

hellas solidaritetHellas har nok en gang fått kniven på strupen med krav om enda mer privatisering, enda større lønnsnedslag, enda større pensjonskutt osv. for at EU, IMF og andre kreditorer skal vise «medlidenhet».

Det er et grovt ran av et helt folk som foregår.

Det naturlige svaret ville være at Hellas forlater eurosamarbeidet og trer ut av EU. Men det må uansett være opp til det greske folket sjøl å avgjøre.

I mellomtida er det rett å støtte den venstrereformistiske Syriza-regjeringa i dens forsøk på å motstå presset fra det imperialistiske EU og IMF. Til sjuende og sist er det ikke Syriza, men de greske arbeidernes og folkets egen mobilisering til forsvar av velferd og nasjonal suverenitet som vil bestemme utfallet av dragkampen med EU og de imperialistiske kreditorene.

Den greske statsgjelda må annuleres. Vi sier nei til at det norske Oljefondet høster ågerrenter på greske statsobligasjoner. Dette er ikke folkets gjeld, det er gjeldslån som er tatt opp for å redde bankene og for å finansiere militær opprustning i tråd med NATOs krav.

Folkene og arbeiderne i Europa krever stopp for den imperialistiske utpressinga av Hellas og det greske folket. Det er en nyliberal offensiv som er rettet mot vanlige folk i hele Europa, og som har fått sine mest groteske utslag i Hellas. I innhold er innstrammings- og kuttpolitikken som ødelegger livene til millioner av grekere, den samme som føres mot arbeidsfolk og offentlig ansatte over hele Europa.

Slutt opp om markeringa den 25. juni ved den greske ambassaden og i andre solidaritetsmarkeringer med det greske folket!