mandag 8 august 2022

Pressemelding fra Nei til EU: – Nobels  fredspris til EU er absurd

Nei til EU registerer at Den europeiske unionen får Nobels fredspris for 2012.

- Nei til EU mener denne tildelingen er absurd. EU har svært lite å vise til når det gjelder å skape fred i verden. EU legger tvert imot opp til en kraftig militær opptrapping i årene som kommer, sier Heming Olaussen, leder i NtEU.

- EU vil fortsatt tillate og oppmuntre til et atomvåpenbasert forsvar i UK og Frankrike, og satser hardt på eget atomforskningsprogram.

- EUs håndtering av euro-krisen fører også til arbeidsledighet, sosial nød og undergraver velferdsstatene i EU-landene. Dette er heller ikke stabiliserende og fredsskapende, sier Olaussen.

- EU fører en umenneskelig flyktningpolitikk. Desperate mennesker på flukt fra fattigdom og nød blir både drept, internert uten lov og dom og deportert for at de mange reaksjonære lederne i EU skal sikre EUs grenser. Dette er Norge dessverre en del av gjennom Schengen-avtalen.

Strøm av innmeldinger til Nei til EUJaglands og Nobelkomiteens hån mot Europas folk og mot det norske folket førte til at Nei til EU fikk 550 nye medlemmer i løpet av siste helg! – Red.