tirsdag 7 desember 2021

– Vi vil støtte Alternativ til EØS-prosjektet med 100 000 kroner og vil også delta aktivt i arbeidet, sa Fellesforbundets leder Arve Bakke, da han hilste Nei til EUs landsmøte.

Fellesforbundets landsmøte for fire uker siden vedtok både krav om veto mot EUs vikarbyrådirektiv og at forbundet slutter seg til prosjektet Alternativer til dagens EØS-avtale. Forbundsleder Arve Bakke var gjest på Nei til EU landsmøte og avslørte i sin hilsen at Fellesforbundet både tildeler prosjektet en betydelig pengestøtte og også vil bidra aktivt.

– Landsmøtet vedtok tilslutning til alternativ-prosjektet. Ikke for å melde Norge ut av EØS, men fordi det er viktig å belyse og diskutere alternativene. Vi har tatt det vedtaket på strak arm og på første landsstyremøte vil vi vedta å gå inn i prosjektet med 100 000 kroner og delta aktivt i arbeidet. Vi håper vi får en god debatt om EØS-avtalen på godt og vondt, men også få belyst alternativene som fins, sa Bakke i hilsenen.  

– Landsmøtet i Fellesforbundet sa et rungende nei både til vikarbyrådirektivet og bemanningsbransjen. Det å kunne reservere seg mot EU-direktiv er en rett vi gjennom EØS-avtalen. Og som ikke EUs medlemsland har. Norge må bruke denne retten. Jeg kan love dere at vi skal presse på der vi kan og der vi har muligheter for at denne retten vil bli brukt, sa Bakke.

Pressemelding fra NEi til EU 12. oktober 2011.