torsdag 26 mai 2022

Det italienske folk har har sagt nei til atomkraftverk, vannprivatisering og straffefrihet for borgerskapets politikere.

Nei til atomkraft!Med folkeavstemningen den 12. og 13. juni har det italienske folket definitivt stoppet planene om å bygge kjernekraftverkene som Berlusconi-regjeringa ønsket. Det har også forhindret privatisering av vannforsyninga og har annullert loven om «lovlig obstruksjon» som var utformet for å redde statsministeren og andre statsråder fra straffeforfølgelse.

Til tross for boikottoppfordring fra regjeringa – Berlusconi ba folk holde seg hjemme – og mangel på oppmerksomhet i massemedia, avga mer enn 57 prosent sin stemme og sikrer dermed et gyldig resultat med mer enn femti prosents frammøte.

Deltakelsen var høy i industribyene i nord- og midt-Italia, noe som bekrefter rolla til arbeiderklassen.

Stemmetallene er oppsiktsvekkende: 94-95 prosent. Dette er en klar seier som har politisk betydning: Vi ser en massiv avvisning av diktatet fra de kapitalistiske monopoler og deres politiske representanter, en avvisning av nyliberalismen som har rådd grunnen i flere tiår, og en avvisning av privilegier og strafferettslig immunitet for en bande kriminelle.

Folkeavstemninga viser at arbeidernes og folkets bevegelser er i ferd med å våkne til liv, at vi ikke lenger vil la framtida vår, helsa vår, ligge i hendene på fåmannsveldet.
Resultatet snur om på en trend som har vart i flere tiår og åpner banen for andre viktige slag.

Dette er det tredje nederlaget for hr. Berlusconi i måneden som har gått siden lokalvalgene. Vinden har snudd, men regjeringa overlever takket være tjue korrupte representanter.

Nå vil trolig det parlamentariske flertallet slå sprekker, også i partiene som sikrer det. På samme tid gir resultatet et mer fordelaktig utgangspunkt for å utvikle arbeidernes motstand i gatene og på fabrikkene. Gjennom mobilisering og massekamp kan en få gitt den reaksjonære regjeringa et avgjørende slag.

Kommunistisk plattform, Italia

Se også uttalelsen om atomkraft fra de europeiske ML-partiene og -organisasjonene.