mandag 8 august 2022

Pressemelding fra Nei til EU

Nei til EUs leder Heming Olaussen reagerer sterkt på at utenriksminster Jonas Gahr Støre i sin «Europa-redegjørelse» for Stortinget 19.5. ikke en gang nevner de sosiale konsekvensene av den politikken EU og IMF forordner overfor de gjeldstyngede EU-landene Hellas, Irland og Portugal, og øvrige Euro-land.

Bare sist lørdag marsjerte en halv million mennesker i Barcelona mot kuttene i offentlig sektor. Tilsvarende er det protester i en rekke hovedsteder i ulike EU land, med demonstrasjoner, streiker og også opptøyer.

- Har dette gått Norges utenriksminister hus forbi? Hans ensidige tilslutning til EU-medisinen er egnet til å vekke uro. Ikke minst den europeiske fagbevegelsen har protestert høylytt, og også mange økonomer mener den brutale nedbyggingen av velferdsordninger kan gi nye problemer for økonomier som sliter, påpeker Olaussen.

Nei til EU stilte allerede for et år siden spørsmålet om ikke Hellas ville være best tjent med å gå ut av Eurosonen og reforhandle gjelda? Nå er det stadig flere som stiller samme spørsmål. I mellomtida har Hellas gjeld til EU og IMF vokst til astronomiske høyder, mens betalingsevnen ikke er bedret på grunn av alt for tøffe rente- og nedbetalingsvilkår.

Nei til EU mener Norges rød-grønne regjering burde stilt seg mye klarere på vanlige folks side, stilt opp et forsvar for velferdsstatene i Europa og pekt på banker og finansinstitusjoners medansvar for problemene. Norge burde heller vise til Islands eksempel, som et folk som ikke ville bøye seg for IMF/EUs diktat, og nekter å betale regninga for elitenes finanseventyr.

- Norges utenriksminister virker ute av stand til å ta slike perspektiver inn over seg. Han er alt for nærsynt opptatt av å beskrive EU som et eksempel til etterfølgelse, som den ihuga EU-tilhenger han er, konstaterer Nei til EUs leder, og spør:

Kan hele regjeringa stille seg bak en slik kritikk- og perspektivløs tilnærming til den europeiske krise som vi ser utfolde seg foran øynene våre?