lørdag 27 november 2021

Tross press og pisk fra partiledelsen vedtok flertallet på Ap-landsmøtet å si et klart nei til EUs tredje postdirektiv. Dermed kan den såkalte vetoretten i EØS-avtalen for første gang bli prøvd ut i praksis.

Postkom og LO har lenge krevd veto mot postdirektivet.Presset fra fagbevegelsen og distriktene lot seg denne gangen ikke avlede og avspore med såkalte kompromissforslag. En viktig seier for EU- og EØS-motstanden!

Det er særlig grunn til å gratulere Rogaland og Akershus Ap, som holdt fast ved og kjempet for sitt vetoforslag, som altså samlet overveldende flertall.

Les mer på sidene til postkom

Dette er en avgjørende seier for EU- og EØS-motstanderne. Nå skal det bli mer enn vanskelig for Jens Stoltenberg å vri seg unna kravet om å gjøre bruk av reservasjonsretten mot dette EU-direktivet.