torsdag 26 mai 2022

En ny meningsmåling utført for worldpublicopinion.org viser – ikke særlig overraskende ­ – at et overveldende flertall blant irakerne (71 %) vil ha de amerikanske okkupantene ut så snart som overhodet mulig.

Mer overraskende (for de som har vært prisgitt vestlige mediers framstilling av den irakiske virkeligheten) er at et stort flertall – 61 prosent – støtter motstandens væpnede angrep på okkupantstyrkene. Samtidig er det massiv uvilje i befolkninga overfor Al-Qaida.

Det er en kraftig økning fra en tilsvarende måling i januar 2006. Blant sunni-araberne er støtten til motstanden noenlunde konstant på over nitti prosent, mens den blant sjiaene har økt til 62 prosent, en kraftig økning sammenlignet med januarmålinga. Bare blant kurderne er støtten til motstandskampen relativt liten, omlag 15 prosent.

Meningsmålinga er administrert av Universitetet i Maryland, USA, og kan neppe beskyldes for noen «anti-amerikansk» vinkling. Den ble gjennomført blant et angivelig representativt utvalg av 1150 irakere fra hele landet.

I samme undersøkelsen kommer det også fram at et klart flertall av irakerne under ett ønsker ei sentralregjering for hele Irak, og ingen religiøse eller etniske grupper ønsker en løs føderasjon. Fire av fem irakere mener dessuten at USA er  hovedansvarlig for volden i det okkuperte Irak.

Minimal støtte til Al-Qaida

Graf fra World Public Opinion I en parallell undersøkelse blir det også slått fast at Al-Qaida er svært upopulære blant et overveldende flertall av irakerne.

Graf til høyre: "Har et noe/svært ufordelaktig syn på Al-Qaida og bin Laden"

Mediene gjentar utrettelig Bush-administrasjonens løgner om at det er Al-Qaida som står bak det meste av motstanden og angrepene på de imperialistiske inntrengerne. WPOs undersøkelse slår fullstendig beina under denne påstanden: For mens et overveldende flertall blant irakerne gir sin støtte til den væpna motstandskampen, har hele 94 prosent samtidig et negativt og tildels svært negativt forhold til Al-Qaida. Hvordan kan dette henge sammen hvis det var slik at Al-Qaida virkelig representerte den irakiske motstandsbevegelsen?

Aller minst sympati for Al-Qaida er det blant sjiaene og kurderne, men hele 77 prosent av sunniene har også et «ufordelaktig» syn på Al-Qaida, ifølge denne opinionsmålinga.