mandag 28 november 2022

De erklærte antikrigspartiene SV og Senterpartiet har i den utvidete utenrikskomiteen på Stortinget støttet norsk opplæring av irakiske sikkerhetstyrker.

Overfor avisa Klassekampen framholdt SVs Øystein Djupedal at støtten ikke var et brudd med SVs linje i forhold til Irak.

«Uproblematisk» for SV

– Dette er et ledd i kampen for et fritt og uavhengig Irak. FN har vedtatt at Irak trenger et eget uavhengig forsvar, og vi synes det er uproblematisk å hjelpe til med det. Dette bidrar ikke til å gi USAs okkupasjon legitimitet, sa Djupedal. (KK 27. august 2004)

Intern uro i SV

I ettertid har uttalelsen falt mange SV-ere tungt for brystet. Det er lett å forstå. Det er intet mindre enn imponerende å snakke om et «uavhengig forsvar» samtidig som okkupanter har hærtatt landet.

Men vedtaket i utenrikskomiteen står jo stadig vekk ved lag…

Fra Revolusjon nr 29 høsten 2004

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-