mandag 28 november 2022

Norge avslutter opplæringa av offiserer fra de irakiske politi- og sikkerhetsstyrkene i Norge, en opplæring i NATO-regi som har pågått over flere år under både regjeringene Bondevik og Stoltenberg.

Slik ble NATOs opplæring på Jåttå presentert i 2005avvikles kursene i Norge , bekrefter statssekretær i UD Liv Monica Stubholt. Det var på høy tid. Komiteen for et fritt Irak har gjentatte ganger krevd slutt på denne treninga av morderiske håndlangere for okkupantene, styrker som i disse dager samarbeider med amerikanerne om å renske hele bydeler i Bagdad etter sekteriske skillelinjer. Ghettomuren som amerikanerne har bygd mellom byens kvartaler tjener som ei dødsfelle for innbyggerne, som ikke har noe sted å flykte når militsene sammen med US Army rykker inn med blanke bajonetter.

Norske myndigheter innrømmer at de ikke har kontroll på om noen av de 158 kursdeltakerne er krigsforbrytere eller torturister. Dette er tidligere blitt brukt av statssekretær Raymond Johansen som «argument» for at Norge skal lære dem opp i «demokratisk adferd» (sic!). Dette må i beste fall tilskrives kontoen for grenseløs naivitet, når det er alminnelig kjent at for eksempel den væpna Badr-militsen til det største av kollaboratørpartiene, SCIRI, disponerer en hel etasje i innenriksministeriet i Den grønne sonen, og ifølge flere rapporter driver egne hemmelige fengsler. (1)

Når UD nå har bestemt seg for at nok er nok, etter at et titalls av disse 'demokratielevene' med blod på hendene har hoppet av i Norge, er imidlertid begrunnelsen til statssekretær Stubholt noe selsom:
– Det er naturlig å gjøre en evaluering av erfaringene etter noen år, og vi er kommet dit at vi er opptatt av de irakiske myndigheters synspunkt på opplæringen vi bidrar til. Vi har forstått at irakiske myndigheter gjerne ser at politiopplæringen fortsetter, men at det er ønskelig at den skjer lokalt, sier hun.

Hva dette skal bety, er usikkert. Regjeringen har i tråd med løftet i Soria Moria-erklæringa avviklet oppdraget til de norske stabs- og opplæringsoffiserene i Irak, slik utenriksminister Støre bekreftet i Stortinget i juni 2006. Skal denne virksomheten nå gjenopptas «lokalt» gjennom fortsatt og fornyet støtte til NATOs opplæring inne i det okkuperte Irak?

Komiteen for et fritt Irak gjentar at opplæringa av disse «sikkerhetsstyrkene» i NATO-regi må fordømmes og avvikles, uavhengig av om den foregår i Norge eller andre steder, fordi:

• Irak er et okkupert land, og vasallregimets sikkerhetsstyrker er i realiteten for quislinger å regne. Både det offisielle politiet, og deres uoffisielle militsfalanger, samarbeider aktivt med okkupanthæren om å knuse den patriotiske motstanden og terrorisere sivilbefolkningen.

• Irakerne søker ikke beskyttelse hos dette politiet og disse sikkerhetsstyrkene, de er vettskremte for dem.

• Det er gjentatte ganger dokumentert at innenriksdepartmentet i Den grønne sonen regelrett styrer dødsskvadroner, de blir brukt i okkupantenes agenda for å så skrekk og gru og sekterisk splid irakere imellom.

• Pretensjoner om å skulle gi slike folk «opplæring i demokrati og menneskrettigheter» fortjener ikke engang betegnelsen naiv, men er det rene og skjære nonsens.

• Det er ytterligere absurd at innenriksdepartmentet i Bagdad  ifølge Politidirektoratet helt og fullt har stått for utvelgelsen av dette personellet. Det er omtrent som å la mafiaen administrere opptak til politihøyskolen.

Det er bra at opplæringa av disse elementene på norsk jord nå er brakt til opphør. Men fortsatt norsk medvirkning til slik opplæring i Irak eller andre steder, er like uakseptabelt. Den norske regjeringa må, for å vinne troverdighet hjemme og ute, våge å stå oppreist og nekte å bøye seg for NATOs krav om fortsatt støtte til opplæring av terrorister som er kjøpt og betalt av USA og Iran.

(1)Se f.eks. Los Angeles Times 30. juli: Interior Ministry mirrors chaos of a fractured Iraq

Forfatteren er styremedlem i Komiteen for et fritt Irak.
Kommentaren er opprinnelig publisert på frittirak.no

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-