fredag, 18 10 2019

Av Carsten Kofoed, styremedlem i Komiteen for et Frit Irak, Danmark, 15. juli 2005

Den irakiske humanitære organisasjonen Al-Iraqiyun (Irakerne) uttalte den 11. juli i Bagdad at 128.000 irakere nå er drept siden den 20. mars 2003, da den amerikanskleda «koalisjon av villige», herunder Danmark, angrep og invaderte Irak i en FN-stridig krig.

Lederen av Al-Iraqiyun, dr. Hatim Al-Alwani, sa i et intervju med Mafkarat Al-Islam at alle irakere som er blitt drept etter den amerikanskleda invasjonen av Irak, må betraktes som ofre for invasjonen, og tilføyde at hele 55 prosent av de drepte er kvinner og barn under 12 år.

De dataene som Al-Iraqiyun bygger sin undersøkelse på, stammer fra oplysninger fra såvel pårørende og familier til de drepte som fra sjukehus i samtlige av Iraks 18 provinser. De 128.000 døde omfatter kun dem som med sikkerhet vites å være døde, og hvor de pårørende er blitt informert om det. De omfatter således ikke dem som er blitt kidnappet, angivelig myrdet eller bare er forsvunnet, foreteelser som langt fra er sjeldne i dagens besatte Irak.

Tallet over døde irakere fra Al-Iraqiyun ligger meget godt i tråd med tallet som rapporten «Mortality before and after the 2003 invasion of Iraq: cluster sample survey», som ble offentliggjort i det britiske legetidsskrift The Lancet i oktober 2004, la fram. Rapporten i The Lancet konkluderte på bakgrunn av intervjuer med 990 husstander rundt omkring i Irak: (1) at krigen fra mars 2003 til september 2004 hadde kostet omtrent 100.000 irakere livet, (2) at død på grunn av vold hovedsaklig skyldtes okkupasjonstroppene, og (3) at risikoen for å dø som følge av vold var økt 58 ganger etter invasjonen.
Denne tendensen bekreftes av Al-Iraqiyuns undersøkelse.

Rettferdigheten viktigst

Minst 128.000 irakere er døde på grunn av krigen, lyder det altså nå fra Irak. Det er i gjennomsnitt 160 mennesker om dagen siden mars 2003. Det er masseterror, begått av Bush’ USA, Blairs Storbritannia og Foghs Danmark, som alle for tiden i et ekkelt, rasistisk hykleri fordømmer en terrorhandling i London som er langt mindre enn dem de sjøl er ansvarlige for i det okkuperte Afghanistan og det okkuperte Irak.

Hver og en drept iraker skyldes krigen og okkupasjonen, uansett hvordan de har mistet livet, for ansvaret for volden i Irak ligger alene på aggressorene og okkupantene, ikke på de frihetskjempere som kjemper en legitim motstandskamp for at befri sitt fedreland fra de imperialistiske og sionistiske røverne, som startet en ulovlig krig for å stjele det irakiske folkets rikdommer, først og fremst olja.

Kampen om antallet av døde irakere er ikke en likegyldig kamp, hvor et par titusener fra eller til kan være hipp som happ. Det er heller ikke primært et spørsmål om å nå en eller annen presis akademisk sannhet med hensyn til antallet døde, for den er svært vanskelig – for ikke å si umulig – å nå. Det dreier seg om noe langt viktigere. Det dreier seg om respekt og rettferdighet for det irakiske folk, for dem som med krigen og okkupasjonen har mistet livet, og for de pårørende som i dyp sorg og merket for resten av livet sitter igjen uten sine kjære.

Hvis rettferdighet overfor irakerne overhodet skal ha noen mening, så må deres mordere – krigsforbryterne Bush, Blair, Fogh m.fl. – stilles til ansvar for hvert enkelt mord som disse superterroristers ulovlige krig har medført i Irak, og det må betales krigsskadeerstatninger til den irakiske befolkning representert ved den frihetsregjeringa som blir en realitet når motstandsbevegelsen endelig seirer.

Hentet fra www.fritirak.dk
Link til originalartikkelen http://www.fritirak.dk/artikler/synspunkt/2005/0715-ck.htm