mandag 16 mai 2022

Komiteen for et fritt Irak har sendt følgende åpne brev til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet:

Ni spørsmål til det «rød-grønne» regjeringsalternativet om Irak

Mange har forventninger til et politisk skifte ved høstens valg, og dermed til Ap/SV/Sps rød-grønne regjeringsalternativ, også kalt Solidaritetsregjering.

Vi i Komiteen for et fritt Irak er spesielt interessert i om dette regjeringsalternativet vil stå for en annen freds- og utenriksspolitikk enn den sittende regjeringen. Spesielt om det vil bli en annen politikk i forhold til okkupasjonen av Irak.

Derfor ber vi det rød-grønne alternativet svare på noen enkle spørsmål som opptar oss og flere fredsengasjerte mennesker i Norge:

  • Vil ei solidaritetsregjering motsette seg enhver videre norsk delaktighet i den ulovlige okkupasjonen  av Irak?
  • Vil ei solidaritetsregjering avslå enhver forespørsel om utlån av forhåndslagret materiell til bruk mot befolkningen i Irak?
  • Vil ei solidaritetsregjering utvetydig fordømme USAs daglige overgrep mot irakerne, og i særdeleshet myrderiene i Falluja?
  • Vil ei solidaritetsregjering kreve at USA og de øvrige okkupantmaktene umiddelbart trekker seg ut av Irak?
  • Vil ei solidaritetsregjering kreve at Bush, Rumsfeld, Blair og øvrige politisk ansvarlige stilles for en krigsforbryterdomstol?
  • Vil ei solidaritetsregjering kreve at USA og deres medskyldige betaler krigserstatning til det irakiske folket?
  • Vil ei solidaritetsregjering bryte alle forbindelser og kontrakter med kollaboratørregimet i Den grønne sonen i Bagdad?
  • Vil ei solidaritetsregjering tydelig anerkjenne at et okkupert folk har rett til å gjøre motstand, og avvise forsøkene på å kriminalisere solidaritetsarbeid med motstands- og frigjøringsbevegelser?
  • Vil ei solidaritetsregjering stå opp for internasjonale solidaritetsverdier i tråd med punktene ovenfor, selv om det skulle medføre press og trusler fra allierte stormakter som USA?

Dette er ja- eller nei-spørsmål som vi går ut fra er enkle å svare på for de som vil lage et regjeringsalternativ som vil bygge på solidaritet, fellesskap og samfunnsansvar globalt og hjemme i Norge.

Image for Komiteen for et fritt Irak

J. R. Steinholt, 18. august 2005