onsdag 18 mai 2022

Protestene i Egypt, Tunisia og Jordan mot fattigdom, matmangel og arbeidsløshet har også spredd seg til gatene i Bagdad og Basra.

Ingen arabere har kjent okkupasjon, tyranni og elendighet mer på kroppen enn irakerne, og de viser naturlig solidaritet med sine brødre og søstre i Egypt, Algerie og Tunisia. Det bør bekymre både USA og kompradorregimet i Den grønne sonen.

Maliki under press
Nuri al-Maliki, statsminister i Irak på okkupantenes nåde, har fått kalde føtter. Han innser at heller ikke han – like lite som Ben Ali eller Mubarak – kan ta for gitt at USA vil beholde ham som gallionsfigur når det folkelige presset øker på, men kanskje henter fram en annen nikkedokke for å roe massene.

Også i Irak øker matprisene og arbeidsløsheten er på femti prosent. Derfor har Maliki kunngjort at han vil halvere lønna si, i et forsøk på å innynde seg mer hos de utsulta og strømløse irakerne. Sjøl sulter han neppe av den grunn, ettersom statsministerlønna visstnok er høyere enn det president Obama får utbetalt.

Torturfengsler
Samtidig med dette kommer en ny rapport fra Amnesty International som viser at rundt 30.000 kvinner og menn sitter fengslet i Irak. Mange av disse blir holdt i hemmelige anstalter som drives av forsvars- og innenriksdepartementene, heter det i rapporten.

Amnesty påpeker det som alle vet, at tortur blir flittig benyttet under avhør i disse fengslene. Det amerikansk-iranske klientregimet til Maliki fortsetter å benekte at fengslene fins.

Irak er USAs viktigste fotfeste i det arabiske Midtøsten ved siden av Egypt og Saudi-Arabia.