tirsdag 24 mai 2022

Kommunistisk plattform (KPML) inviterer til debattmøte i Oslo 15. januar.

Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg. Begge ble myrdet 15. januar 1919.Flere aktører på venstresida, ikke minst partiet Rødt, etterlyser en fornyet sosialdemokratisk politikk og sier at de vil dra Arbeiderpartiet til venstre og mer i retning av partiets glansdager under Einar Gerhardsen.

Vi spør: Er dette virkelig resepten for at arbeiderklassen og kampen for sosialismen igjen skal komme på offensiven?

De fleste sosialdemokratiske partiene i Europa ligger nede for telling. Arbeiderne vender dem ryggen og ser etter alternativer. I denne situasjonen søker partiet Rødt strategisk samarbeid med Ap og vil gjenopplive politikken fra Gerhardsen-epoken etter krigen. Det skjer på tross av at Rødt snakker om revolusjon i sitt program. Jonas Gahr Støre tror ikke partiet mener alvor.

Noen vil hevde at dette er nødvendig taktikk i en situasjon hvor venstresida står svakt. Andre mener at det er opportunisme og svik mot Rødts eget program. Andre igjen mener at Rødt aldri kan bli et revolusjonært alternativ, og at det er andre politiske krefter som må ta ansvar for å sette spørsmålet om revolusjon og sosialisme på dagsorden.

De historiske linjene fram til i dag

Etter den russiske Oktoberrevolusjonen stod spørsmålet om reform eller revolusjon på dagsorden i mange europeiske land. I Tyskland gjorde matroser og arbeidere revolusjonært opprør i november 1918. Revolusjonen ble brutalt slått ned av de sosialdemokratiske SPD-lederne. Drapene på Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg har siden stått som et grelt eksempel på sosialdemokratiets forræderi mot arbeiderklassen.

Mot dette historiske bakteppet ser vi på sosialdemokratiets rolle i Europa og Norge fram til i dag.

Talsperson for KPML, Dagbjørn Skipnes, og redaktør for Revolusjon, Jan R. Steinholt, innleder til debatt. Vel møtt!

Tid: Tirsdag 15. januar 2019 kl. 18:00
Sted: Kafé Asylet, Grønland 28, Oslo

Arrangør: Kommunistisk plattform – marxist-leninistene (KPML).

Du finner mer om arrangementet på facebook.