mandag 6 desember 2021

grup yorum

Erdoğans enmannsvelde og fascistiske grupper kan ikke stoppe folkets kamp og kultur.

Erdoğan-regimet forsøker med alle midler å hindre den kurdisk-tyrkiske folkemusikkgruppen Grup Yorum i å synge og spille sin musikk, som er en blanding av politiske sanger og tradisjonell folkemusikk. Til tross for politisk forfølgelse, fengsel, tortur og kursertforbud fortsetter bandet, som er elsket av et stort publikum både i og utenfor Tyrkia, med å synge. De har spilt en rekke illegale konserter – f.eks. 1. mai i år, da bandet holdt en internettkonsert, som kan høres på YouTube.

Det er utviklet et internasjonalt solidaritetsarbeid for å informere om kampen som foregår med livet som innsats, bl.a. #FreeGrupYorum. 9. juni i år startet en rettssak mot et av de fengslede medlemmene i bandet, Ali Araci. To av medlemmene i gruppen, Helin Bölek og Ibrahim Gökcek, døde tidligere i år under en sultestreik i fengselet, i kampen for frihet i Tyrkia mot undertrykkelsen av kurderne og mot fascismen. Deres «forbrytelse» var å spille folkets og frihetens musikk.

– Vi vil lage musikk som peker på hvem som er ansvarlige for fattigdommen og torturen

«Vi kan kun se at de økonomiske og sosiale problemene i Tyrkia kan løses gjennom et system uten utbytting og som styres av det organiserte folket. Vi vil lage musikk som peker på hvem som er ansvarlige for fattigdommen, torturen på politistasjonene og undertrykkelsen av annerledes tenkende. Og vi vil lage musikk som gir håp om frihet og befrielse», forteller Ihsan Cibelik, eksilmedlem av Grup Yorum. Erdoğan-regimet har stemplet ham og resten av medlemmene av Grup Yorum som terrorister. For medlemmene som fortsatt er i frihet og i live er det utloveet en dusør på 300.000 kroner.

Grup Yorum ble dannet i 1985, fem år etter militærkuppet i Tyrkia, og har utgitt mange album opp gjennom årene. Da Grup Yorum etter sitt 25-årsjubileum innledet en serie gratiskonserter, samlet de hundretusenvis av publikummere. Konserten i Izmir i 2015 samlet over en million.

Grup Yorum på konsert i 2011. Se flere videoer på Grup Yorum TV

Grup Yorum har i sin 35-årige eksistens gitt stemme til og vært en levende del av det kurdiske og tyrkiske folkets kamp mot undertrykkelse. Hver gang et bandmedlem har blitt drept har et nytt medlem kommet inn, og bandets stemme har fortsatt å lyde med inspirasjon og håp om frihet fra undertrykkelse og utbytting. I likhet med de fascistiske generalene under militærdiktaturet kan heller ikke Erdoğans enmannsvelde og fascistiske grupper stoppe folkets kamp og kultur.

YouTube: Grup Yorum TV
Facebook: Comitato Solidale Grup Yorum

Oversatt fra Enhed og Kamp nr. 2 – 2020.