fredag 7 august 2020

Tyske soldater paraderer i Szczecin, Polen, 2009. Bilde fra wikimedia commons.Tyske soldater paraderer i Szczecin, Polen, 2009. Bilde fra wikimedia commons.

Skandalene i Bundeswehr har nå blitt så mange at flere spekulerer i om at det kan finnes en fascistisk «skyggearmé» i Tyskland.

Dette blir selvsagt benektet av den tyske militære kontraspionasjen MAD, en av landets tre hemmelige tjenester ved siden av Bundesverfassungsschutz og etteretningstjenesten BND.

550 soldater og befal i tyske Bundeswehr er mistenkt for høyreekstremisme og «manglende lojalitet til forfatningen». 208 av disse er offiserer. I 2019 aleine økte tallet med 360 tilfeller. Eliteavdelinga Kommando Spezialkräfte (KSK) er særlig populær blant krigere med fascistiske og nazistiske sympatier. Her har antallet fascistiske elementer dobla seg siden 2019.

Toppen av isfjellet

Tallene er bare toppen på et isfjell. Med den inngrodde militærkulturen, der det etterhvert har blitt normalt med bilder av Hitler og SS-symboler på brakkeveggene, skal det stort mot til for den som vil følge de oppfordringene om å rapportere og stå fram som vitne.

Avsløringene kommer samtidig med 75-årsmarkeringa for frigjøringa av nazistenes utryddelsesleir Auschwitz. Tilfellene av nazistisk voldsbruk, drap og drapsforsøk i Tyskland har økt voldsomt de seinere åra. Volden er særlig retta mot muslimske innvandrere, antifascister og jøder.

Jødehat og naziterror

I første halvdel av 2019 ble det rapportert 8605 tilfeller av høyreekstrem kriminalitet. Økninga i jødehat og antisemittisk vold er en del av bildet. Undersøkelser viser nå at annenhver jøde i Tyskland vurderer å flytte fra landet.

I Weimar-republikkens tid opererte et «Svart Reichswehr» parallelt med den offisielle hæren for å omgå restriksjonene fra Versailles-traktaten etter nederlaget i 1. verdenskrig.

Denne skyggehæren var ledet av mange av de mest revansjistiske offiserene og besto i stor grad av frikorpsmedlemmer. Styrker fra det paramilitære Svarte Reichswehr utgjorde kjerna i det som skulle bli stormtroppene til nazipartiet, Sturmabteilung eller SA.